Hoppa till innehåll

Tullen har övervakat sanktionerna mot Ryssland effektivt – ett år av förändringar i utrikeshandeln

Utgivningsdatum 30.3.2023 9.39 | Publicerad på svenska 8.5.2023 kl. 10.48
Pressmeddelande

EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus syntes kraftigt i Tullens vardag år 2022. Övervakningen av sanktionerna sysselsatte personalen vid tullkontoren – eventuella avvikelser sållades ur tulldeklarationer med hjälp av riskanalys, och statistik över förändringar i utrikeshandeln producerades kontinuerligt. De nya sanktionspaketen verkställdes omedelbart, och brott mot sanktionerna ledde till förundersökningar.

Tullinspektören följer flödet av fordon i hamnen.
Övervakning av tung trafik i Helsingfors. Bild: Aku Häyrynen / Tullen

År 2022 införde EU omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus på grund av kriget i Ukraina. Varje nytt sanktionspaket utvidgade övervakningen av sanktionerna och förstärkte effekten av de tidigare paketen. I övervakningen av sanktionerna har Tullen haft intensivt samarbete både med utrikesministeriet samt med andra nationella och internationella samarbetsparter.

– Vi har verkställt sanktionerna strikt och följt sanktionsförordningarna till punkt och pricka, så att de sanktioner som man kommit överens om i EU har fungerat så ändamålsenligt som möjligt. Vi har också aktivt lyft fram sådana fenomen vi upptäckt som har hindrat sanktionernas effektivitet. Vid behov har vi åtgärdat bristfälligheter i sanktionsförordningarna, berättar direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit.

Det dagliga bevakningsarbetet på ett databaserat sätt

Övervakningen av EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus var en integrerad del av Tullens dagliga bevakningsarbete år 2022. Behovet av tullbevakning ökade på grund av sanktionernas omfattning, och resurserna allokerades på det sätt som behövdes.

Tullens övervakning av sanktionerna genomförs i så hög grad som möjligt på ett databaserat sätt. Utöver det normala bevakningsarbetet vid tullkontoren får man tag i avvikelser med hjälp av tulldeklarationer. I och med varje sanktionspaket har riskanalysen ändrats så att avvikelser i varuflödet upptäcks så effektivt som möjligt.

Utgående från tulldeklarationer upptäckte Tullen i fjol cirka 20 000 avvikelser i godstrafiken. Cirka 1 300 riktade kontroller gjordes och cirka 300 fall gick vidare till förundersökning. Tullen har i sin övervakning också upptäckt eventuella försök att kringgå sanktionerna.

Största delen av transporterna som omfattas av sanktioner stoppades i vägtrafik. I exporttransporter med varor som omfattas av sanktioner har man påträffat mycket datateknik, andra högteknologiska produkter och s.k. lyxprodukter, men också många andra olika produkter. 

Sanktionerna har haft en betydande inverkan på varuflödena i utrikeshandeln

Flera containrar samt lyftkranar i hamnområdet sommartid.
Största delen av Finlands utrikeshandel går sjövägen. Bild: Aku Häyrynen / Tullen

EU:s sanktioner mot Ryssland har haft en betydande inverkan på varuflödena och utrikeshandeln. Finlands handel med Ryssland minskade mer till följd av kriget i Ukraina än då Sovjetunionen kollapsade på 1990-talet. Antalet finska företag som bedriver handel med Ryssland minskade också klart år 2022. I praktiken har sanktionerna på något sätt påverkat alla finska företag som bedriver handel med Ryssland.

Finlands handel med Ryssland avtog från och med mars. Det var särskilt importen som snabbt ersattes med import från andra länder. I december 2022 var Rysslands värdeandel av Finlands totala import endast 2,6 procent, när den ännu i januari samma år var 15,8 procent. Av den totala exporten minskade Rysslands andel från 5,4 procent i januari till 2,7 procent i december.
Till följd av sanktionerna skedde en strukturell förändring i logistiken för utrikeshandeln med varor år 2022: Av Finlands utrikeshandel transporteras i dagsläget 95 procent sjövägen. Däremot minskade antalet järnvägstransporter med 86 procent och landsvägstransporter med 68 procent.

– För utrikeshandeln med varor var fjolåret ett år av förändringar. Man kan säga att vi verkligen är en ö när det gäller utrikeshandeln. Östersjöns fartygsfrakter har i dag ännu större betydelse för oss, då godstrafiken vid Finlands östra gräns har minskat betydligt i och med sanktionerna, konstaterar statistikdirektör Olli-Pekka Penttilä.

Tullen har på sina sidor om Ukraina sammanställt information om sanktionerna och deras konsekvenser för företag och privatpersoner.

Läs mer

År 2022 – Inte ett steg, utan ett språng framåt 

Livet efter corona – passagerartrafiken ökade

Alla artiklar finns på Tullens år 2022

Nästa artikel: Tullpersonalens anpassningsförmåga testades i en föränderlig värld 2022

Tullin vuosi