Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Nättipsblankett (vihjeet.tulli.fi)

Tullen vill säkerställa att webbplatsen och webbtjänsterna är tillgängliga i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Den här tillgänglighetsdeklarationen gäller Nättipsblanketten.

Alternativ för ärendehantering

Om du inte kan använda Nättipsblanketten på webben, kan du ge tips via Tullens tipstelefon på nummer 0800 14600 (dygnet runt).

Tjänstens tillgänglighet

Innehållets nuvarande tillgänglighet uppfyller inte kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid utvärdering av tillgängligheten har tillämpats tillgänglighetskriterierna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) tillämpats.

Identifierade tillgänglighetsproblem

Här nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Om du upptäcker ett problem som inte finns i förteckningen, kontakta oss.

 • Rubrikstrukturen är otydlig. Huvudrubriken är på nivå H1, men själva formulärets första rubrik är på nivå H4; nivåerna H2 och H3 har utelämnats. (WCAG 1.3.1)
 • Stjärntecknet som anger obligatoriska fält uppfyller inte kraven på kontrast mot vit bakgrund (2,9:1) eller blankettens bakgrund (2,8:1). 
 • I början av blanketten finns det ett visuellt dolt indatafält, som dock inte är dolt för skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Indatafältet Tips har ingen identifierare i koden. (WCAG 4.1.2)
 • Med det visuellt dolda indatafältet för funktionen Ladda en fil har ingen identifierare i koden. (WCAG 4.1.2)
 • Knappanpassningen för knappen Ladda en fil syns inte, eftersom anpassningen ställs in i ett visuellt dolt element. (WCAG 2.4.3)
 • Anpassningsstilen för knappen Sänd syns inte så bra på knappen i webbläsaren Firefox. Anpassningen syns också rätt dåligt med webbläsaren Chrome. (WCAG 2.4.3)
 • Indatafältet ”Ange de tecken som du ser i bilden” har ingen identifierare i koden. (WCAG 4.1.2)
 • Captcha-bilden har ingen textmotsvarighet och därför kan en person som använder skärmläsare inte sända blanketten. För Captcha finns inget lyssningsbart alternativ. (WCAG 1.1.1)
 • Blanketten har ingen språkbestämning (lang-attribut). (WCAG 3.4.2)
 • Indatafälten i Anmälarens uppgifter har inte sammanställts. (WCAG 1.3.1)
 • Inga felmeddelanden syns med skärmläsare: fel meddelas inte efter att man tryckt på nappen Sänd, felmeddelanden kopplas inte till motsvarande fält och anpassningen hålls kvar i knappen Sänd efter att den tryckts ned. (WCAG 4.1.3)
 • I läsläge försvinner anpassningen i dialogen ”Sändningen misslyckades. Kontrollera fälten” på sidan i bakgrunden. (WCAG 2.4.3)
  • Dialogen är inte markerad rätt, så syftet är inte tydligt. Anpassningen går direkt till knappen Stäng, som är det enda objektet som läses automatiskt. (WCAG 4.1.2)
  • Felmeddelandet för dialogen är otydligt och anger inte var felet ligger eller hur det kan åtgärdas. (WCAG 3.3.1)
  • När dialogen stängs blir anpassningen kvar på knappen Stäng i dialogen. (WCAG 2.4.3)
  • Samma problem finns i dialogen ”Ditt tips har tagits emot”. (WCAG 3.3.1).

Upprättandet av deklarationen

Tullen har bedömt tillgängligheten i denna tjänst på följande sätt. 

 • Bedömningen har utförts av en extern aktör.
 • Tjänsten bedömdes 4/2020
 • Deklarationen upprättades 10.9.2020

Respons

Vi tar gärna emot respons på denna tjänsts tillgänglighet.

 • Ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Tullens övervakningsavdelning ansvarar för nättipsblankettens tillgänglighet och svarar även på respons om tillgängligheten.
 • Vår ambition är att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med svaret från Tullen, kan du ge respons om tillgängligheten även till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi