Hoppa till innehåll

Tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP)

EU beviljar utvecklingsländer tullförmåner genom sitt allmänna tullpreferenssystem (GSP-system, Generalized System of Preferences). Den nuvarande GSP-förordningen gäller fram till den 31 december 2023. EU:s gemensamma handelspolitik ska iaktta och stöda utvecklingssamarbetspolitikens målsättningar. Dessa är särskilt att avskaffa fattigdomen samt att stöda en hållbar utveckling och ett gott styre i utvecklingsländerna.

Genom systemet beviljas produkter med ursprung i utvecklingsländer tullförmåner (nedsatt tull eller tullbefrielse) ensidigt. EU förutsätter inte att utvecklingsländerna beviljar ömsesidiga tullförmåner för produkter med ursprung i EU. 

GSP-förordningen omfattar tre olika ordningar

  1. En allmän ordning (10 länder)
  2. En särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, GSP+ (8 länder)
  3. En särskild ordning för de minst utvecklade länderna, EBA (ca 47 länder)

Sammanlagt finns det omkring 76 utvecklingsländer inom systemet som de facto åtnjuter tullförmåner. I förordningen gällande systemet listas även alla sådana utvecklingsländer som för tillfället inte åtnjuter tullförmåner i EU men som är berättigade att vara med i systemet..

Rätten att vara med i den allmänna ordningen beviljas sådana förmånsländer som inte klassificerats som högremedelinkomstland eller höginkomstland av Världsbanken, och som inte har en tillräckligt diversifierad export. Länder som åtnjuter överlappande tullförmåner avförs från förteckningen över GSP-länder.

Den nuvarande GSP-förordningen tillämpas till den 31 december 2027 eller tills en ny GSP-förordning börjar tillämpas. Däremot tas till exempel uteslutanden av landspecifika produktsektorer från preferenssystemet upp till behandling enligt treårsperioder. Utvecklingsländer kan ansöka om att anslutas till ordningen GSP+ när som helst då förutsättningarna uppfylls.