Hoppa till innehåll

Särskilda förfaranden

Förutom vid tullförfarandet för övergång till fri omsättning kan du också importera varor vid så kallade särskilda förfaranden. För dessa förfaranden behöver du tillstånd av Tullen.

  • Om du importerar t.ex. containrar eller utställningsvaror tillfälligt från ett land utanför EU, välj tillfällig införsel som tullförfarande.
  • Om du importerar varor från ett land utanför EU för till exempel reparation eller bearbetning och du exporterar varorna tillbaka, välj aktiv förädling som tullförfarande.
  • Om du exporterar varor utanför EU för till exempel reparation eller bearbetning och du importerar dem tillbaka, välj passiv förädling som tullförfarande.
  • Om du importerar varor från ett land utanför EU för ett särskilt ändamål (t.ex. delar till ett fartyg som håller på att byggas), välj slutanvändning som tullförfarande.

Varor kan också hänföras till tullagerförfarande och transiteringsförfarande.