Kolme miestä kuorma-auton lavalla. Yksi heistä on tullimies, joka katsoo autoon lastattujen tavarapakkausten tietoja.

Bild: Tullen fortsatte bevaka varor också efter förtullningsreformen. På 1970-talet gjordes stickprov och efterkontroller. Senare började man anlita en omfattande riskanalys.

Bild: I början av 1970-talet förnyades förtullningen och man övergick till ett deklarationsförfarande. Tullen kontrollerade inte längre alla varor som infördes i landet i samband med förtullningen utan tog emot tulldeklarationerna. På 1970-talet infördes de första elektroniska förtullningssystemen, där Tullen inmatade uppgifterna från pappersblanketter i sitt datasystem.