Hoppa till innehåll

Bilagda handlingar

I exportdeklarationen ska någon handling som hänför sig till varans värde anges som bilagd handling. Oftast är denna handling en faktura eller porformafaktura som på begäran ska visas upp för Tullen i samband med exportförtullningen. Tullen kan också kräva andra handlingar som kompletterar deklarationen.  
 

Uppgifter i fakturan

Uppgifterna i fakturan utgör grunden för många dokument som behövs vid exporthandeln utöver exportdeklarationen. Det är bra att den faktura som används i samband med exportdeklarationen innehåller minst följande uppgifter:

 • fakturans nummer och datum
 • säljarens fullständiga namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och mervärdesskattenummer (eller FO-nummer). Om säljarens EORI-nummer inte är detsamma som dennes FO-nummer, ska också EORI-numret anges.
 • köparens (och mottagarens, om inte densamma som köparen) fullständiga namn och postadress
 • varans avgångsland
 • bestämmelseland
 • uppgifter om transporten, t.ex. transportmedel och -rutt
 • leveransklausul och namn på sammanställning av leveransklausuler (t.ex. CIF Habarovsk, Incoterms 2020)
 • leveranstid och -sätt
 • betalningsvillkor och -sätt
 • varukollinas märken, nummer, mängd (och eventuell extra mängdenhet som gäller varukoden) samt slag
 • noggrann varubeskrivning genom att använda den normala handelsbenämningen i skriftlig form
 • varukod (KN-nummer)
 • varans prisuppgifter i den valuta som används, enhetspriser och totalpriser per varuslag
 • prisnedsättningar och/eller eventuella tilläggsdebiteringar samt grunderna för dessa
 • avsikt med exporten (t.ex. för reparation, för utställning)
 • uppgifter om eventuellt exporttillstånd
 • vid behov namn och adress för speditörer som säljaren och köparen anlitar
 • exportörens underskrift, om myndigheterna i inköpslandet kräver det.

Uppgifter i proformafakturan


I vissa fall kan fakturan ersättas med en proformafaktura. Den används bl.a. i följande fall:

 • icke-kommersiell export (gratisprover, verktyg som används vid en arbetsprestation, varor som exporteras tillfälligt för mässor och utställningar)
 • varor som exporteras för förädling eller reparation
 • del- och efterleveranser, som faktureras på den egentliga fakturan t.ex. i samband med den huvudsakliga leveransen.

Proformafakturans innehåll och uppgiftskrav är desamma som den normala fakturans. Den medför dock ingen betalningsförpliktelse.