Hoppa till innehåll

Meddelandedeklarering

Om du inger tulldeklarationer regelbundet och ofta kan det löna sig för ditt företag att använda meddelandedeklarering i stället för att lämna in deklarationer via e-tjänsterna.

Företag kan

  • själv anskaffa ett förtullningsprogram, med vilket man kan skicka och motta formbundna meddelanden
  • anlita en tjänsteleverantör som skickar meddelandena på företagets vägnar.

Innan du kan inleda meddelandedeklareringen, ska du ansöka om att bli meddelandekund hos Tullen. Företag måste bland annat testa meddelanden med Tullen.

Du kan inge dessa deklarationer med meddelandentulldeklarationer vid import

  • tulldeklarationer vid export
  • deklarationer för införsel och utförsel av varor
  • T1- och T2-transiteringsdeklarationer med tillhörande garantiförfrågningar samt elektroniska TIR-carnet-deklarationer
  • deklarationer för tullagring
  • Ålands skattegränsdeklarationer
  • statistikdeklarationer för internhandel (Intrastat-deklarationer)