Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Chatbot och chatt

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller chatt- och chatbot-tjänsten. De finsk- och svenskspråkiga chatt- och chatbot-tjänsterna finns nedtill till höger på vissa Tulli.fi-nätsidor.  

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda chatt- eller chatbot-tjänsten, kan du kontakta Tullrådgivningen per telefon, tfn 0295 5201.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt:  

 • I chatten har fel element använts på flera ställen och därför känner hjälpmedel inte igen alla funktionella punkter. Därtill får användaren fel information om några element. I chatten har också listor använts fastän det inte är nödvändigt. (WCAG 1.3.1)
 • De olika elementen i chatten läses ställvis i fel ordning när hjälpmedel används. (WCAG 1.3.2)
 • De som använder hjälpmedel får inte information om alla knappars status. Också för seende användare kan det vara svårt att se knapparnas status, eftersom den inte har visualiserats eller fel färg har använts vid visualiseringen. (WCAG 1.4.1, WCAG 4.1.2)
 • Om användaren skriver ett mycket långt ord eller flera ord utan skiljetecken eller mellanslag i ett textfält, sker ingen radbrytning i teckensträngen och användaren måste skrolla innehållet i sidled. (WCAG 1.4.10)
 • I meddelanden finns ställen där kontrastvärdet mellan olika färger är för lågt. (WCAG 1.4.3)
 • Chattfönstret kan inte alls öppnas med tangentbordet. Om användaren lyckas öppna fönstret med t.ex. musen, fungerar fönstret trots det inte logiskt med tangentbordet. Punkten som är avsedd för att stänga fönstret slutar att fungera efter att den använts några gånger. Då kan chattet inte längre avslutas. (WCAG 2.1.1)
 • Skärmläsarens fokus flyttas inte alltid till rätt ställe, och användaren måste själv flytta fokus för att kunna läsa innehållet i rätt ordning. (WCAG 2.4.3)
 • Skärmläsarens fokus flyttas till ett överraskande ställe, när användaren valt något av de svarsalternativ som chatboten erbjuder.  (WCAG 3.2.2)
 • I textfältet läses mycket onödig information i samband med namnet. (WCAG 2.4.6)
 • Tangentbordsanvändarens fokus försvinner ur sikte när användaren försöker stänga eller minska chattfönstret. Fokus syns igen när användaren går till följande eller föregående element. (WCAG 2.4.7)
 • Seende användare får ingen information om hur ett meddelande skickas, fastän användare av skärmläsare får den informationen i koden. Samtalet avslutas inte heller så att användaren skulle veta hur hen kan gå vidare. Användaren får ingen information om hur hen kan få mera hjälp eller hur hen kan avsluta chattet helt. (WCAG 3.3.2) 
 • När en mobil enhet är i horisontellt läge blir det övre fält som innehåller avstängningsfunktionen utanför vyn och chatt-fönstret kan inte stängas (WCAG 1.3.4). Detta gäller tangentbords- och beröringsanvändning. 
 • Fokusramen för knapparna i övre fältet syns inte när en mobil enhet hålls i horisontellt läge, eftersom knapparna inte är synliga.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör. 
 • Tjänsten utvärderades första gången 9/2020 och på nytt 11/2021 och 2/2023 
 • Utlåtandet upprättades 1.10.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 5.1.2024.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av chatt- och chatbot-tjänsten. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer: 0295 016 000 (växel)