Hoppa till innehåll

Priser på Tullens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har utfärdat en förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer. I förordningen och i avgiftstabellen som utgör en bilaga till förordningen fastställs Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer och deras priser:

  • tullåtgärder
  • Tullens beslut
  • Tullaboratoriets prestationer
  • övriga tjänster.

De avgiftsbelagda prestationerna gällande bil- och punktbeskattning har överförts till Skatteförvaltningen och prestationerna som gäller fordonsklarering har till stor del avskaffats i och med att användningen av elektroniska tjänster blivit allt vanligare.

Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan som bifogats till Tullens beslut.

Avgiftstabell för Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer