Hoppa till innehåll

Ursprung

Med en varas ursprung avses i vilket land varan huvudsakligen tillverkats. Det är viktigt att skilja mellan två olika typer av ursprung:

  • ursprung som berättigar till tullförmåner, dvs. nedsatta tullar för vissa varor. Läs mer om tullförmåner på basis av ursprung.
  • ursprung som inte hänför sig till tullförmåner. I detta fall talas det om allmänt ursprung. Läs mer allmänt ursprung på denna sida. 

Varans allmänna ursprung

När ursprung inte är förknippat med beviljande av tullförmåner, används allmänna ursprungsregler vid fastställandet av varans ursprung. Sådana situationer är exempelvis

  • tillämpning av allmänna tullnivåer vid import
  • förvaltning av kvantitativa begränsningar vid import
  • antidumpningsåtgärder
  • tullstatistik samt andra handelspolitiska orsaker. 

Varans ursprung är en obligatorisk uppgift i importtulldeklaration.

Enligt allmänna ursprungsregler har produkter som är helt framställda i ett visst land ursprung i detta land. Produkter som framställs i fler än ett land har ursprung i det land där den sista väsentliga bearbetningen eller behandlingen har skett. Unionens allmänna ursprungsregler kan skilja sig från andra länders motsvarande regler. Därför kan en och samma produkt få olika ursprung beroende på vilket lands ursprungsregler som tillämpas. Vid import bestäms en varas ursprung i regel enligt importlandets regler.

Allmänt ursprungsintyg

Allmänna ursprungsintyg utfärdas i allmänhet av olika länders handelskamrar. På basis av ett allmänt ursprungsintyg beviljas aldrig nedsatt tullbehandling, dvs. förmånlig tullbehandling, om det i tullagstiftningen inte separat föreskrivs om den för vissa specialprodukter.