Hoppa till innehåll

Tulldeklareringen förändras åren 2020–2025

Meddelandedeklaranter som skickar tulldeklarationer måste uppdatera eller förnya sina deklarationssystem så att de överensstämmer med EU:s tullagstiftning under åren 2020–2025. För deklaranter som inger sina deklarationer på nätet tas en förnyad e-tjänst i bruk.

Deklarationssystemen som förnyas har byggts upp enligt EU-specifikationer. De tas stegvis i bruk enligt tidtabellen som fastställts i kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs i lagstiftningen.

Tidtabellen i Finland

I det nya tullklareringssystemet handläggs i Finland redan

 • deklarationer för import och tullagring
 • privatpersoners importdeklarationer
 • anmälningar av varors ankomst som hänför sig till säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för varuförsändelser som anländer med flyg från länder utanför EU (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
 • deklarationer för tillfällig lagring för varor som anländer från EU-flygplatser eller -hamnar.

Övriga nya deklarationer tas i bruk i Finland enligt följande:

 • exportdeklarationer i oktober 2024
 • utförseldeklarationer sommaren 2025
 • anmälningar av varors ankomst som hänför sig till säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för varuförsändelser som anländer sjövägen från länder utanför EU, fr.o.m. juni 2024 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna inges i EU-kommissionens system)
 • anmälningar av varors ankomst som hänför sig till säkerhetsuppgiftsdeklarationer som ingetts för varor som anländer i järnvägstrafik från länder utanför EU, fr.o.m. april 2025 (säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för landsvägs- och järnvägstrafik inges i EU-kommissionens system).

Tullen ger stöd vid förändringen – hurdant stöd behöver du?

Tullen stöder sina kunder på många sätt när tullklareringssystemen förnyas. Vi håller webbseminarier och publicerar webbinspelningar och olika handledningar. Vi publicerar anvisningar om tulldeklarering både i form av texter och videor. Vi informerar separat om kundtillställningar.

 • Webbseminarier
 • Anvisningar för hur webbtjänsterna används (publiceras när tjänsterna tas i bruk)
 • Förfarandeanvisningar (på webbsidorna om import, export och transport och lagring)
 • Anvisningar om meddelandedeklarering

Vilket är det smidigaste sättet för dig att följa med förändringarna? Berätta oss: ucc(at)tulli.fi.