Hoppa till innehåll

Tillgängligheten av Tullens webbtjänster

Vi utvecklar våra webbtjänster enligt kundernas behov. Vi beaktar alltid tillgänglighetskraven vid planering av nya tjänster och vid utveckling av existerande tjänster. Vi vill erbjuda alla möjligheten att använda våra tjänster på lika villkor.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndigheterna att iaktta tillgänglighetskraven.

Respons om tillgängligheten

Du kan ge respons om tillgängligheten av våra tjänster genom att skicka e-post till asiakaspalautteet@tulli.fi.

Tillgänglighetsutlåtanden

Övriga tillgänglighetsutlåtanden (t.ex. för blanketter)