Jag beställer alkohol från EU

Alkoholdrycker behöver i regel inte förtullas. Det är dock möjligt att du måste betala skatter för din beställning.

Se anvisningarna på Skatteförvaltningens webbplats.

Till exempel Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde, men inte till EU:s skatteområde. Alkoholdrycker som kommer från dylika områden ska förtullas. För dryckerna ska mervärdesskatt och punktskatter betalas, men inte tullavgift.

Läs mer om hur du kan förtulla din beställning. Du kan  också be att en transport- eller speditionsfirma förtullar alkoholdryckerna  åt dig.

Kontrollera om området hör till EU:s skatteområde.

Jag beställer alkohol från utanför EU

Om du beställer alkohol från ett land utanför EU, måste du förtulla den. Du ska betala mervärdesskatt och punktskatter samt eventuell tull för alkoholen.

Läs mer om hur du kan förtulla din beställning. Du kan också be att en transport- eller speditionsfirma förtullar alkoholdryckerna åt dig.

Om du beställer alkohol från ett land utanför EU, måste du betala skatter och eventuell tullavgift för alkoholen.
 
Skattebeloppet beror på bland annat vilken alkoholdryck det är frågan om. Ta del av följande riktgivande exempel:

Exempel 1: Rödvin

Produktens pris 20 euro, skatteri 9 euro.

Du köper en 0,75 liters flaska rödvin. Vinets alkoholhalt är 13,5 volymprocent.

Om vinflaskans pris är 20 euro och inga leveranskostnader betalas för produkten, måste  du utöver priset betala totalt 9,32 euro i importskatter.

För flaskan med rödvin betalar du alltså totalt 20 € + 9,32 € = 29,32 euro.

Exempel 2: Whisky

Produktens pris 40 euro, skatter 30 euro.

Du köper en 0,70 liters flaska skotsk whisky. Whiskyns alkoholhalt är 40 volymprocent.

Om whiskyflaskans pris är 40 euro och transportkostnaderna uppgår till 10 euro, måste du också betala totalt 29,89 euro i importskatter.

För flaskan med whisky betalar du alltså totalt 40 € + 29,89 € + 10 € = 79,89 euro.

Exempel 3: Öllåda

Produktens pris 15 euro, skatter 32 euro.

Du köper en öllåda med 8 liter öl. Ölets alkoholhalt är 5,5 volymprocent.

Om öllådans pris är 15 euro och transportkostnaderna uppgår till 10 euro, måste du också betala totalt 31,79 euro i importskatter.

För öllådan betalar du alltså totalt 15 € + 31,79 € + 10 € = 56,79 euro.