Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Förvaltningens uppgifter

Vilken information innehåller förvaltningens uppgifter?

Förvaltningens uppgifter innehåller följande information:

 • bokföring över ekonomiförvaltningen och den interna verksamheten
 • bokföring över den externa faktureringen, såsom skatter och tullavgifter
 • uppgifter om anläggningstillgångar (innehavare, ägare, plats, värde och tidpunkt)
 • uppgifter om upphandlingar (parter, tidpunkt, upphandlingsobjekt och kostnader)
 • uppgifter om utveckling, underhåll och stöd av ICT-system 
 • uppgifter om lokaler
 • uppgifter om kommunikation (ämne, tidpunkt, distributionens omfattning och mottagande)

I vilket syfte används informationen?

Förvaltningens uppgifter används för att sköta Tullens förvaltning. Uppgifterna utnyttjas av Tullens enheter för ekonomiförvaltning, materialförvaltning, upphandlingar, ICT-tjänster, kommunikation, organisationssäkerhet och lokaler samt Tullmuseet.

Datasystem

 • ekonomiförvaltning (Kieku)
 • skatter och tullavgifter (Skattereskontran, Massi)
 • konkurrensutsättningssystem (Hilma)
 • upphandlingssystem (Handi)
 • system för anläggningstillgångar (Kieku)
 • lokalsystem (HTH-system)
 • system för hantering av beslagslager

Hur kan jag få information?

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Förvaltningens uppgifter är inte fritt tillgängliga.

Information som fås med begäran om information:

Förvaltningens uppgifter innehåller sekretessbelagd information som ges till påseende eller lämnas ut enbart med den berörda personens samtycke eller på basis av en lagstadgad rätt.

Offentliga uppgifter kan fås med en begäran om information, om uppgifterna har specificerats tillräckligt noggrant i begäran.

Anvisningar för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Ange de uppgifter som behövs för att identifiera informationen, till exempel 

 • partens identifikation (t.ex. FO-nummer, personbeteckning) 
 • tidpunkt
 • registreringskod 
 • konkurrensutsättning
 • lokal.