Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för fartygstrafik Portnet

Gå till Deklarationstjänsten för fartygstrafik (Portnet)

Portnet är en tjänst där fartygsombud anmäler fartygsanlöp och -avgångar i sjötrafiken till myndigheter.

Anmälningarna kan göras antingen i Portnet-tjänsten eller genom meddelandedeklarering. I Portnet kan vissa uppgifter gällande fartyg och fartygsanlöp också läggas till i anmälan som bilagor.

Portnet-tjänsten upprätthålls av Transport- och kommunikationsverket Traficom samt Tullen.

Inloggning

För att kunna använda Portnet-tjänsten ska företaget ha ett användarnamn. Företaget får ett användarnamn från Tullen när det har registrerat sig som fartygets ombud. Läs mer om registrering av fartygsombud i Tullens föreskrift 3/2018.

Ankomstnummer för införsel- och utförseldeklarationer

Du får uppgiften om fartygets ankomstnummer från Portnet-tjänsten. Du behöver ankomstnumret för anmälan av varors ankomst och anmälan om uppvisande vid utförsel.

Ankomstnumret fås också enkelt från den separata Porttraffic-tjänsten. Porttraffic-tjänsten upprätthålls av Traficom och den kan användas utan inloggning.

Om det förekommer en störning i Portnet-tjänsten, kan anmälningarna för sjötrafik inges med blanketter. Du kan endast använda reservförfarandeblanketter på separat beslut av Tullens sjötrafikgrupp.

Skicka blanketterna till Tullens sjötrafikgrupp per e-post till adressen meke(at)tulli.fi.

Tidsfrister

Skicka blanketterna inom den utsatta tidsfristen. Mer detaljerad information om de olika anmälningarnas tidsfrister hittar du i Tullens föreskrift 3/2018.

Besättnings- och passagerarlistor samt sjöfartshälsodeklarationer

Du kan skicka besättnings- och passagerarlistorna samt sjöfartshälsodeklarationen per e-post utan Tullens separata beslut, om det förekommer en störning i Portnet-tjänsten.

Besättnings- och passagerarlistorna ska skickas per e-post

 • till Tullen till adressen meke(at)tulli.fi
 • till Gränsbevakningsväsendet till adressen ennakkotarkastus(at)raja.fi.

Om man svarat ”Ja” på en förfrågan gällande sjöfartshälsa, ska en sjöfartshälsodeklaration skickas per e-post till adressen duty24(at)thl.fi.

Blanketter

Under reservförfarande kan följande sjöfartsblanketter användas:

 • IMO FAL 1 – Allmän deklaration (kombinerad allmän- och farledsavgiftsdeklaration)
 • IMO FAL 2 – Cargo Declaration
 • IMO FAL 3 – Ships Stores Declaration
 • IMO FAL 4 – Crew's Effects Declaration
 • IMO FAL 7 – Dangerous Goods Manifest
 • 995e – NSW Crew list, ver 1.0
 • 996e – NSW Passenger list
 • 1002e – NSW Security
 • 1003e – NSW Waste
 • 1089e – Maritime declaration of health.

Gå till sjöfartsblanketter