Hoppa till innehåll

AEO-aktörens tillstånd

AEO-aktörer, dvs. godkända ekonomiska aktörer, är företag som i hela EU-området får vissa förmåner och lättnader i sin tullverksamhet.

Vad är AEO?

AEO (Authorised Economic Operator) är ett världsomfattande kompanjonsprogram mellan tullmyndigheter och ekonomiska aktörer. Målet med programmet är att främja säkerheten av internationella leveranskedjor.

Ett företag som fått AEO-tillstånd får olika förmåner inom EU samt med länder utanför EU via bilaterala avtal (MRA).

AEO-riktlinjer (The AEO Guidelines) är en anvisning om tillämpning av lagstiftningen som EU-kommissionen utarbetat för tullmyndigheter och företag. I anvisningen finns detaljerade uppgifter om bland annat AEO-programmet, begrepp som hänför sig till det samt kraven för AEO-tillstånden.

Vem kan ansöka om AEO-status? 

Alla företag som är etablerade inom EU och vilkas verksamhet hänför sig till tullen, kan ansöka om AEO-tillstånd från Tullen. AEO är avsett för företag i alla storlekar som verkar i olika roller i internationella leveranskedjor. Typiska AEO-aktörer inom EU är t.ex. tillverkare, exportörer, speditionsfirmor, lagerhavare, transportfirmor och importörer.

Ett företag som vill bli AEO-aktör ska uppfylla vissa krav. Företaget ska till exempel vara solvent, ska ha skött sina tullärenden väl och ha tillräcklig noggrann bokföring. Läs mer om kraven som ställs på en AEO-aktör.

Olika AEO-tillstånd: AEOC, AEOS och AEOF

Det finns två typer av AEO-tillstånd: 1) AEOC – Tullförenklingar, 2) AEOS – Säkerhet och skydd. Företaget kan också ha en kombination av båda, dvs. ett AEOF-tillstånd. Se vilka förmåner de olika tillstånden kan medföra ditt företag.

Egenkontroll

AEO-aktören ska bland annat utföra intern kontroll. En form av intern kontroll är egenkontroll, med vilken man kan säkerställa kvaliteten på företagets tullverksamhet. Tullen ger anvisningar om kriterierna och rapporteringstidtabellen för egenkontrollen. Kontrollera de aktuella anvisningarna om egenkontrollen.

Hur ansöker du om att bli AEO-aktör?

AEO-tillstånd söks via EU:s e-tjänst. Före företaget ansöker, ska det kontakta Tullen som ger närmare anvisningar om hur ansökningsprocessen framskrider. Läs mer om hur du kan ansöka om AEO-tillstånd.