Hoppa till innehåll

Utförsel av varor ur EU vid olika transportsätt

Transportsättet vid gränsen för EU:s tullområde (vid utförseltullkontoret) påverkar hur exportvaror uppvisas och utförseln bekräftas. Efter uppvisandet får exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut.

När varor förs ut ur EU sjövägen, med flyg eller med tåg

 1. Exportören eller ombudet skickar exportdeklarationen till Tullen i god tid före exportförsändelsen lastas.
 2. Tullen antingen godtar eller avvisar deklarationen.
 3. När Tullen har hänfört varorna till exportförfarandet får exportören eller ombudet ett beslut om frigörande (överlåtelsebeslut) och ett exportföljedokument (EAD). EAD:n innehåller ett MRN-referensnummer som identifierar deklarationen.
 4. MRN-numret ska vid utförseltullkontoret (hamn, flygplats eller järnvägsfraktterminal) lämnas in till den aktör som till Tullen inger anmälan om ankomst till utförselstället. Tullens svar på denna anmälan är samtidigt ett lastningstillstånd/lastningsförbud.
 5. Den som inger anmälan om ankomst till utförselstället är skyldig att förmedla MRN-numret till transportföretaget som inger anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel till Tullen.
 6. I anmälan om uppvisande vid utförsel berättar man för Tullen vilka exportvaror lastas i transportmedlet med vilket varorna förs ut ur EU. Med anmälan om utförsel bekräftas att de varor som angetts i föregående deklaration har förts ut ur EU. När anmälan om utförsel ingetts får exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut från Tullen. Med hjälp av beslutet kan exportören påvisa exporttransaktionens mervärdesskattefrihet.

 1. Exportören eller ombudet skickar tulldeklarationen till Tullen i god tid före exportförsändelsen lastas.
 1. Tullen godtar eller avvisar deklarationen.
 1. När Tullen har frigjort varorna för exportförfarandet får exportören/ombudet ett beslut om frigörande (överlåtelsebeslut) och ett exportföljedokument (EAD).
 1. EAD:n innehåller ett MRN-referensnummer som identifierar deklarationen.
 1. EAD ska visas upp vid utförseltullkontoret i det andra EU-medlemslandet tillsammans med varorna som exportdeklarationerna gäller.
 1. Tullmyndigheten vid utförseltullkontoret bekräftar utförseln av exportvarorna elektroniskt.
 1. Exportören får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut från Tullen. Med hjälp av beslutet kan exportören påvisa exporttransaktionens mervärdesskattefrihet.
 1. Exportören/ombudet skickar tulldeklarationen till Tullen i god tid före exportförsändelsen lastas
 2. Tullen antingen godtar eller avvisar deklarationen.
 3. När Tullen har frigjort varorna för exportförfarandet får exportören/ombudet ett beslut om frigörande (överlåtelsebeslut) och ett exportföljedokument (EAD). EAD:n innehåller ett MRN-referensnummer som identifierar deklarationen.
 4. EAD ska visas upp vid utförseltullkontoret tillsammans med varorna som exportdeklarationerna gäller.
 5. Tullmyndigheten vid utförselplatsen bekräftar utförseln elektroniskt.
 6. Exportören får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut. Med hjälp av beslutet kan exportören påvisa exporttransaktionens mervärdesskattefrihet.