Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – AEO-responsenkät

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller AEO-responsenkäten.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om du inte kan svara på AEO-responsenkäten, kan du ge respons om AEO-processen till Tullen per e-post till aeo(at)tulli.fi eller per telefon 0295 5200.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten till tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömning av tillgängligheten har man använt riktlinjerna för tillgång till webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Kända problem med tillgänglighet

Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet som gäller tjänsten. Problemen åtgärdas i följande versioner av enkäten. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. 

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster:

 • Matrisfrågorna som består av tabeller har en komplex struktur och är svåra att tolka med en skärmläsare. Strukturen kombinerar både tabellstruktur och automatiska etiketter, vilket leder till att det blir onödigt sorl när man använder sig av en skärmläsare. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Grupperna av alternativknappar har skapats så att det inte går att välja alternativknappar med piltangenter. Alla webbläsare anger inte heller antalet knappar. (WCAG 1.3.1)
 • Enkätens rubrik är ”Enkät som skapats med Webropol”, vilket inte beskriver enkätens innehåll. (WCAG 2.4.2)
 • Tangentbordsfokus syns inte på knapparna Föregående, Nästa och Skicka med alla webbläsare. (WCAG 2.4.7)
 • Uppställningen av många frågor har gjorts med tabellstrukturer som i onödan läses av skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 • Rubrikerna till alla frågegrupper är automatiskt angivna på rubriknivå H2, trots att det inte är nödvändigt att rubricera grupperna. Den automatiska rubriceringen försvårar också användningen av mellanrubriker. (WCAG 1.3.1)
 • Strukturen av och etiketterna för alternativ som består av valknappar och inmatningsfält kan vara otydliga för dem som använder skärmläsare. (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)

Upprättande av utlåtandet

 • Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:
 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 06/2020.
 • Utlåtandet upprättades 26.6.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 26.6.2020.

Respons 

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tillståndscentralen som svarar för tillgängligheten av AEO-responsblanketten. Tillståndscentralen svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons på tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.