Hoppa till innehåll

Tullens läroavtalsutbildning

Bli en expert inom tullbranschen genom läroavtal

Vill du ha ett yrke där du gör ett meningsfullt arbete? Vill du få lön för studietiden? Sök till Tullens läroavtalsutbildning!

Hos oss kan du studera till en expert inom tullbranschen genom läroavtal. Genom läroavtalsutbildningen får du kompetens att utföra vissa uppgifter inom tullbranschen. I utbildningen varvas teoristudier med praktisk praktik i riktiga arbetsuppgifter. Som stöd har du handledare och lärare.

Du hittar alla läroavtalsplatser på sidan Lediga arbetsplatser.

Vad innebär ett läroavtal med Tullen?

Yrkesexamen inom tullbranschen är en fristående examen på andra stadiet som räcker 2–3 år. Läroavtalsutbildning ordnas inom kompetensområdet för tulltjänster och kompetensområdet för tullbevakning. Till arbetsuppgifterna inom kompetensområdet för tulltjänster hör Tullens viktiga grunduppgift, dvs. tullklarering. Uppgifterna är varierande och kräver problemlösningsförmåga. Uppgifterna inom kompetensområdet för tullbevakning omfattar tullbevakning av passagerar- och varutrafiken samt tullklarering av import, export och transitering i kommersiell utrikestrafik.

Läroavtalsutbildningen består av

  • En orienteringsperiod under vilken studeranden får lära sig grundläggande uppgifter om Tullen, tullverksamheten och hur man agerar som tjänsteman. Studeranden bekantar sig också med sin arbetsmiljö samt sina arbetsuppgifter och nödvändiga arbetsredskap. Under orienteringsperioden studerar man vid Tullskolan i Böle och på arbetsplatsen i en webbaserad lärmiljö.
  • En LIA-period (lärande i arbete) under vilken man studerar tullarbetet en examensdel i taget. Största delen av utbildningen sker på arbetsplatsen genom webbstudier och lärande i arbete. Vissa undervisnings- och praktikperioder ordnas vid Tullskolan i Böle.

Yrkesexamen inom tullbranschen ordnas av Kouvolan ammattiopisto Oy, Eduko. När studeranden har uppnått den kompetens som förutsätts i kraven på yrkesskicklighet, ska denne ge prov på sitt kunnande. Proven utvärderas av Tullens bedömare av yrkesskickligheten och av en representant för läroanstalten. Läroavtalet upphör när examen har avlagts. Avläggandet av examen ger dig goda förutsättningar att få anställning på Tullens mångsidiga uppgiftsfält.

Till vad förbinder sig Tullen som arbetsgivare?

Som studerande hos oss är du likställd med andra tullanställda och åtnjuter samma förmåner som de. Tullen förbinder sig som arbetsgivare till att betala lön till dig enligt tjänstekollektivavtalet för dina arbetsdagar. Tiden som används för teoristudierna räknas också som arbetsdagar. Studierna är avgiftsfria för dig.

För att stöda inlärningen på arbetsplatsen utser arbetsgivaren en erfaren tullexpert som arbetsplatshandledare för dig.
Arbetsgivaren utvärderar studerandens yrkesmässiga utveckling under läroavtalsutbildningen och vid dess upphörande samt ser till att denne kan delta i examensutbildningen enligt studieplanen.

Varför söka?

Som studerande:
•    får du en yrkesexamen på andra stadiet
•    får du lön för tiden för det tidsbegränsade tjänsteförhållandet
•    har du rätt till lön för sjukdomstid och företagshälsovård
•    har du rätt till semester under läroavtalstiden
•    får du goda förutsättningar att få anställning på Tullens mångsidiga uppgiftsfält.