Hoppa till innehåll

Förenklad fartygsleverans

Om du regelbundet levererar varor till fartyg eller flygplan, kan du ansöka om tillstånd till förenkling vid fartygsleveranser (EIA). Med tillståndet hänförs varorna till exportförfarandet med en registrering i bokföringen, och förfarandet slutförs senare med en kompletterande deklaration (månadsredovisning).  

Tillståndet kan bara användas vid leveranser av varor till fartyg eller flygplan som befinner sig i Finland. 

Tillståndet till fartygsleveranser kan inte tillämpas på varor som kräver exporttillstånd. För sådana varor ska man lämna in en elektronisk fartygsleveransdeklaration.

Ansök om fartygsleveranstillstånd (EIA) så här

Ansök om fartygsleveranstillstånd i tjänsten Tillstånd och beslut. I tjänsten kan du också göra ändringar i tillståndet. Se allmänna anvisningar för ansökan om tillstånd på sidan Tillstånd och registreringar

Läs också: Anvisning för innehavare av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (fartygsleverans)

Leverans av varor till fartyg med en registrering i bokföringen

Tillståndshavarens registrering i bokföringen anses som frigörande av varorna för exportförfarandet. Varorna levereras till fartyget med en fraktsedel som har en hänvisning till det fartygsleveranstillstånd som Tullen beviljat. Fraktsedeln om leverans av varorna, när den bekräftats av fartygets representant, ska bifogas till bokföringen. Varorna anses ha förts ut ur EU:s tullområde när de har lastats på fartyget där de kvitterats som mottagna.

Kompletterande deklaration (månadsredovisning)

Du ska slutföra hänförandet av varorna till tullförfarandet senare genom att inge en kompletterande deklaration (månadsredovisning) senast den 16 dagen påföljande månad. Gör den kompletterande deklarationen med blankett 797. Skicka blanketten till e-postadressen alustoimitukset@tulli.fi. 

I vissa situationer ska en förhandsanmälan lämnas till Tullen

Du ska på förhand till Tullen anmäla fartygsleveranser av tobaks- och alkoholprodukter samt av kött som inte har ursprung i unionen (s.k. direktivkött), om varorna levereras till ett fartyg i annan än godkänd reguljär linjetrafik eller till ett flygplan i beställningstrafik.

Förhandsanmälan ska i regel inlämnas senast 24 timmar före den planerade fartygsleveransen.

Skicka förhandsanmälan till Tullen

  • under tjänstetid kl. 8–16 till alustoimitukset@tulli.fi. 
  • utanför tjänstetid till johtokeskus@tulli.fi.

Tullen kan begränsa mängden av de tobaks- och alkoholprodukter och andra varor som levereras till fartyg.

Ingen förhandsanmälan behövs när punktskattefria varor levereras till passagerarfartyg i godkänd reguljär linjetrafik eller till flygplan som används för internationella reguljärflyg. Med fartyg i godkänd reguljär linjetrafik jämställs passagerarfartyg samt ro-pax- och kryssningsfartyg, till vilka man får leverera varor utan förhandsanmälan.