Hoppa till innehåll

Våra värderingar

Vid Tullen styr värderingarna hela organisationen i det dagliga arbetet.

Anställd hos Tullen – Tillsammans är vi mer

Tullen har över 2 000 anställda runtom i Finland. Våra värderingar styr oss i vårt dagliga arbete inom hela Tullen. Varje värdering omfattar en tanke om rättvisa och respekt för individen. I vår verksamhet främjar vi jämställdhet, jämlikhet, likvärdighet samt mångfald i arbetslivet.

Våra värderingar

 

Förtroende

Vår verksamhet förutsätter att tullanställda har tillit till varandra och att vi har samhällets förtroende. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som personalen litar på. Hos oss har du möjlighet att vara delaktig och påverka.

 

 

Respekt

På Tullen bryr vi oss om dig som medarbetare. Vi satsar på gott ledarskap, gemenskap, omsorg om anställda och respektfulla möten. Vårt omfattande stöd för ditt välbefinnande sträcker sig från en smidig arbetsvardag till fritidsverksamheter.

 

 

Service

Vi arbetar för människor och med människor. Oavsett om det är fråga om en kund, arbetskamrat eller samarbetspartner så är vi vänliga och hjälpsamma. Du får alltid hjälp av oss.

 

 

Kompetens

Hos oss utbildas alla till experter inom tullbranschen. Arbetsrotationer, utbildningar och gemensam inlärning är vardag för oss. Hos oss utvecklas du inom din valda karriärväg.

Jämställd och respektfull arbetsgemenskap 

Tullen ansvarar både som myndighet och arbetsgivare för att dess verksamhet är jämställd och jämlik. Både jämställdhet och jämlikhet handlar i grund och botten om en och samma sak – likabehandling av alla människor och skapande av ett jämställt, rättvist och uppmuntrande arbetsklimat.

Tullens jämställdhets- och jämlikhetsplan innehåller målsättningar och åtgärder för att stärka jämlikheten och jämställdheten i vår arbetsvardag.

Vi utvecklas tillsammans

Vi uppskattar utvecklingsanda, delaktighet och samarbete. Vi arbetar i tätt samarbete med våra egna experter och konsulter samt med andra myndigheteter och internationella intressentgrupper. Vi vill vara steget före och samarbete spelar en nyckelroll i detta.

Fortsatt lärande

Tullanställda utvecklar aktivt sin kompetens genom arbete, utbildning, projekt och arbetsrotationer. Vi delar med oss av våra kunskaper och vår kompetens genom informationstillfällen som är riktade till hela personalen. Vi har en egen utbildningsenhet som ansvarar för att varje tullanställd utbildas till en expert inom tullbranschen.

Välbefinnande på många sätt

Vi bryr oss om våra anställda och satsar mångsidigt på deras arbetshälsa under hela karriären. Vi gör årligen personalundersökningar om arbetshälsan och utvecklar vår ledarskapskultur. Vi har ett pausgymnastikprogram som stöder oss i arbetsvardagen och påminner oss om att ta pauser. Hos oss är det också möjligt att samordna arbete och privatliv, vilket ökar välbefinnandet i arbetet.

Vi satsar på gemenskap

Inom Tullen har vi en god gemenskapsanda som vi stärker bland annat genom att samlas till sommar- och vintermästerskap som ordnas av Tullens idrottsklubb. Genom att delta i olika grenar i mästerskapen lär man snabbt känna arbetskamrater från olika delar av landet. I den årliga Tullgalan firar vi årets höjdpunkter och premierar de bästa individuella och kollektiva prestationerna.