Hoppa till innehåll

Tullavgifter

När varor importeras från ett land utanför EU uppbärs en s.k. tredjelandstull, dvs. allmän tull, för varorna. Tullen bestäms enligt vilken varukod varorna har.  

 • Tullarna är vanligtvis värdetullar, dvs. en viss procentsats av tullvärdet. 
 • För en del varor uppbärs en särskild tull (kvantitetstull), t.ex. enligt vikt eller antal. 

Så här räknar du ut tullavgifterna

Du kan på förhand beräkna en uppskattning av importvarornas tullavgifter. De slutliga tullavgifterna ser du först på förtullningsbeslutet. Vid beräkning av importtullarna kan du använda funktionen Beräkna i varukodstjänsten Fintaric

Ta före beräkningen reda på följande saker:

 • varans varukod
 • ursprungsland eller avsändningsland, om ursprungslandet inte är känt
 • varornas kvantitet, dvs. mängd
 • varornas tullvärde.

Exempel 1.

Bara allmän tull tas ut för varorna. Värdetullen bestäms således på följande grunder:

 • Tredjelandstullen på varorna är 2,7 %.
 • Varornas tullvärde är 10 000 euro (pris 9 500 € + frakt- och försäkringskostnaderna till det första införseltullkontoret i EU 500 €).

Tullbeloppet beräknas så här: 10 000 euro x 0,027 = 270 euro. 

Exempel 2.

Den allmänna tullen på varorna är 0 %, men tilläggstull, dvs. skyddstull, tas ut vid importen. Tilläggstullen uppkommer på grund av att varorna inte rymts i den kvot som du ansökt om tilldelning av. För varorna utanför kvoten ska tilläggstull betalas.

Värdetullen bestäms på följande grunder:  

 • Den allmänna tullen på varorna är 0 %.
 • Tilläggstullen är 25 %.
 • Varornas tullvärde är 10 000 euro (pris 9 500 € + frakt- och försäkringskostnaderna till det första införseltullkontoret i EU 500 €).

Tullbeloppet beräknas så här: 10 000 euro x 0,25 = 2 500 euro.

Beloppet av tredjelandstullen på varorna anges i Fintaric med 7,7 €/HLT, där HLT = hektoliter. Detta innebär att tullen tas ut enligt importvarornas mängd.

 • Tredjelandstullen på varorna är 7,7 €/HLT.
 • Varornas värde är 10 000 euro.
 • Varornas mängd är 20 000 liter, dvs. 200 HLT. 

Tullbeloppet beräknas så här: 200 x 7,7 € = 1 540 euro.

Importavgifter för bearbetade jordbruksprodukter

För vissa bearbetade jordbruksprodukter ska förutom allmän tull även betalas:

 • jordbrukskomponent (EA)
 • tilläggstull på socker (AD S/Z) eller
 • tilläggstull på mjöl (AD F/M).

Tullavgifterna bestäms enligt produkternas sammansättning och mängd. En produkt kan också ha en fastställd högsta tull eller lägsta tull. Därutöver kan tilläggstull tas ut på det socker och mjöl som produkten innehåller. Läs nedan hur avgifterna fastställs.  

Ange en Meursing-kod i tulldeklarationen

För bearbetade jordbruksprodukter ska en fyrställig Meursing-kod anges i tulldeklarationen för uppbörd av tullavgifter. Koden bestäms enligt produktens sammansättning. 

 • Du får snabbast reda på en produkts Meursing-kod så att du i Fintarics beräkningsfunktion svarar på frågor om produktens sammansättning. Du får också en uppskattning av importavgifterna (i euro).
 • Du kan också reda ut Meursing-koden och tullavgifterna i tabellen över Meursing-koder i Fintaric, men detta är ett mera arbetskrävande sätt än att göra det med Fintarics beräkningsfunktion.

Tullavgifterna för bearbetade jordbruksprodukter fastställs på basis av flera faktorer. Beloppen av tullavgifterna anges med vissa beteckningssätt. Till exempel så anges tullavgifterna för en viss bearbetad jordbruksprodukt med Meursing-kod 7207 i Fintaric-tjänsten på följande sätt: 

9 % + EA MAX 24,2 % + ADSZ

Beteckningen anger att allmän tull på 9 % tas ut på varornas värde. Därtill ska man betala jordbrukskomponent (EA), som beräknas på basis av varornas nettovikt (DTN = nettovikt 100 g varor). 

Beteckningen ”MAX” anger att högst 24,2 % av varornas tullvärde tas ut i tull. Om tullen beräknas enligt maximibeloppet, dvs. 24,2 %, tas ut också tilläggstull på socker (ADSZ) för varorna. Tilläggstullen beräknas också på basis av varornas nettovikt. Då uppbärs ingen jordbrukskomponent (EA).

I exemplen 1 och 2 nedan presenteras hur varornas nettovikt påverkar beloppet av tullavgifterna, fastän varorna har samma tullvärde. Tullavgifterna tas ut alltid enligt vad som är förmånligast för kunden. 

Exempel 1.

Du importerar varor vars tullavgifter är 9 % + EA MAX 24,2 % + ADSZ.  

 • Varornas tullvärde är 10 000 euro
 • Varornas nettovikt är 1 000 kg (=10 DTN)
 • Jordbrukskomponenten är 60,52 €/DTN
 • Tilläggstullen på socker är 18,87 €/DTN

Produktens sammansättning: 

 • 5–24,99 % stärkelse eller glukos
 • 30–49,99 % sackaros eller invertsocker
 • 3–5,99 % mjölkfett
 • 2,5–11,99 % mjölkprotein

Tullbeloppet beräknas så här: 
allmän tull 10 000 euro x 0,09 = 900 euro 
+
jordbrukskomponent (EA) 60,52 euro x 10 = 605,20 euro

Sammanlagt ska 1 505,20 euro betalas i tull.

I exempel 1 tas ut 0,9 % i tull för varorna och därtill tas ut jordbrukskomponent. Detta alternativ är förmånligare för kunden, eftersom importvarans nettovikt är mindre än i exempel 2 nedan. Den högre jordbrukskomponenten inverkar inte så mycket på det totala beloppet av tullavgifterna. 

Exempel 2.

Du importerar varor vars allmänna tull är 9 % + EA MAX 24,2 % + ADSZ. 

 • Varornas tullvärde är 10 000 euro
 • Varornas nettovikt är 10 000 kg (=100 DTN)
 • Jordbrukskomponenten är 60,52 €/DTN
 • Tilläggstullen på socker är 18,87 €/DTN

Produktens sammansättning: 

 • 5–24,99 % stärkelse eller glukos
 • 30–49,99 % sackaros eller invertsocker
 • 3–5,99 % mjölkfett
 • 2,5–11,99 % mjölkprotein

Tullbeloppet beräknas så här: 
allmän tull 10 000 euro x 0,242 = 2 420 euro
 +
tilläggstull på socker (ADSZ) 18,87 € x 100 = 1 887 euro

 Sammanlagt ska 4 307 euro betalas i tull.

I exempel 2 uppbärs det i stället för allmän tull på 0,9 % och jordbrukskomponent allmän tull på 24,2 % samt tilläggstull på socker (ADSZ). Eftersom importvarans nettovikt är större än i exempel 1, skulle den högre jordbrukskomponenten inverka mera på det totala beloppet av tullavgifterna. Därför är den lägre tilläggstullen på socker ett förmånligare alternativ för kunden.

Var hittar jag beloppet av jordbrukskomponent och tilläggstull på socker?
Om du vill veta hur mycket jordbrukskomponent (EA) eller tilläggstull på socker (ADSZ) du måste betala för din importprodukt, kan du hitta uppgiften i Fintarics Meursing-tabell.  Sök fram produktens Meursing-kod i tabellen. När du klickar på Meursing-koden öppnas en förteckning där du kan se uppgifterna per land och landsgrupp.