Hoppa till innehåll

Resande

Innan du reser, ta del av våra råd på de här sidorna. Information om destinationslandets importrestriktioner och -bestämmelser får du t.ex. från landets myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders bestämmelser.

Läs vår anvisning om resandeinförsel och importrestriktioner redan innan du anländer till Finland. Om du inte hittar svaret på de här sidorna eller om du är osäker, kan du kontakta Tullrådgivningen.

Konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland

När du reser från Finland till Ryssland:

  • Det är förbjudet att föra ut lyxvaror, dvs. produkter värda mer än 300 euro till Ryssland. Lyxvaror är till exempel smarta enheter, smycken och sportutrustning.  
  • För tillfället kan man inte föra fritidsbåtar eller vattenskotrar från Finland till Ryssland.

När du reser från Ryssland till Finland: 

  • Införsel av alkohol och bränsle omfattas av restriktioner.
  • All import av cigaretter, cigariller och cigarrer är förbjuden. 
  • Det lönar sig inte för resande att medföra båtar eller vattenskotrar från Ryssland till Finland under en semesterresa, eftersom de inte får föras tillbaka till Ryssland.
  • Det är inte tillåtet att anlända med en fritidsbåt från Ryssland till hamnar och slussar i Finland. Det är också förbjudet att anlända från Ryssland till Finland via Saima kanal.
     

Beakta att import- och exportbestämmelserna kan ändras mycket snabbt på grund av sanktionerna. 

Mera information på sidan: Rysslands attack mot Ukraina 

Import- och exportsanktionerna för varor gäller också privatpersoner som överskrider östgränsen

Inresa av ryska medborgare till Finland är begränsad

Information och anvisningar om begränsningar finns på Gränsbevakningens webbplats