Hoppa till innehåll

Angivande av förvaringsplats och kontrollplats

I tulldeklarationen för import ska två uppgifter om plats anges. Med den ena uppgiften om plats anger du varornas förvaringsplats vid tidpunkten för ingivande av deklarationen och med den andra uppgiften anger du platsen där du vill att Tullen granskar varorna. Platserna kan vara samma plats, men uppgiften ska anges på två ställen i tulldeklarationen. 

Ange uppgifterna på följande sätt i Tullklareringstjänsten:

 • Ange i punkten Varans förvaringsplats den plats där varorna finns när du inger deklarationen. 
  • Om du inger deklarationen på förhand (t.ex. D-deklaration), ange den plats där varorna kommer att befinna sig när deras ankomst anmäls till Tullen.
 • Ange i punkten Föreslagen kontrollplats den plats där du vill att Tullen granskar varorna. 
  • Om du inger deklarationen på förhand (t.ex. D-deklaration), ange den plats där varorna kommer att befinna sig när deras ankomst anmäls till Tullen.

Ange uppgifterna i meddelandet på följande sätt:

 • Ange i punkten ”Varans förvaringsplats när deklarationen inges” den plats där varorna finns när du inger deklarationen.
 • Ange i punkten ”Varans förvaringsplats” den plats där du vill att Tullen granskar varan. 

Angivande av var varorna finns

Ange som uppgift om var varorna finns den plats där varan finns då du fyller i tulldeklarationen. Uppgiften om platsen behöver inte anges i tulldeklarationer som inges i efterhand eller i nationella skattegränsdeklarationer.

Ange uppgiften om plats på följande sätt:

 • Om varan befinner sig i ett tillfälligt lager eller tullager när deklarationen inges, ange lagerkoden som uppgift om varornas förvaringsplats. 
 • Om varan inte befinner sig i ett lager som godkänts av Tullen, ange adressen till varornas förvaringsplats. 
 • Om varornas ankomst anmäls vid införseltullkontoret, ange tullkontorets besöksadress. Se tullkontoren och deras adresser.

Angivande av plats för kontroll av varorna

Ange i tulldeklarationen en plats där du vill att Tullen granskar varan, om Tullen beslutar att granska varan. Se till att det på den kontrollplats du angett går att genomföra kontrollen och t.ex. ta prover. Om varornas förvaringsplats inte lämpar sig som kontrollplats och varorna måste flyttas, kan du hos Tullen ansöka om tillstånd till befordran av varorna.

Varorna ska gå att lossa på ett säkert sätt på kontrollplatsen. Lokalen ska gå att låsa och vara i aktörens eller dennes ombuds besittning. Lokalen ska vara planerad för lagring av varor, t.ex. företagets lager eller annan lokal, till vilken kunderna inte har tillträde. Platsen där varorna lagras får inte vara en hemfridsskyddad plats, t.ex. en bostad.   
Om Tullen inte kan godkänna den angivna kontrollplatsen, kan du föreslå en annan kontrollplats för varorna.       

Beakta följande när du anger kontrollplatsen:

 • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten och den föreslagna kontrollplatsen fyllts i automatiskt i deklarationen, säkerställ att platsen lämpar sig för varukontroll. 
 • I importdeklarationer kan man inte välja ”A – Plats som anvisats av Tullen” som typ av kontrollplats.
 • Ange inte som kontrollplats t.ex. ett containerfält i en hamn där kontrollen inte kan genomföras. 
 • Om varorna omfattas av en kontroll enligt förordningen om offentlig kontroll (t.ex. växtsundhetskontroll), och du vill att varorna granskas på ett på förhand godkänt kontrollställe (CP), ange detta ställe som kontrollplats i tulldeklarationen. 

Så här anger du typen av kontrollplats och kvalificerare:

 • ”B – Godkänd plats”
  • Välj detta, när du föreslår ett tullager eller ett tillfälligt lager som kontrollplats. Ange ”X – Lagerkod” som förvaringsplatsens kvalificerare samt kontrollplatsens lagerkod (EORI+3+2, t.ex. FI1234567-800101). Förvaringsplatsens kvalificerare anges inte, om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 
 • ”C – Godtagen plats”
  • Välj detta, när du föreslår ett på förhand godkänt kontrollställe (CP) som kontrollplats. Ange ”Z – Besöksadress” som förvaringsplatsens kvalificerare samt det godkända kontrollställets adressuppgifter. Förvaringsplatsens kvalificerare anges inte, om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 
  • Välj detta, när du som kontrollplats föreslår en annan plats som Tullen godtagit för tillfällig lagring (HPA-tillstånd). Ange ”X – Lagerkod” som förvaringsplatsens kvalificerare samt kontrollplatsens lagerkod (EORI+3+2, t.ex. FI1234567-800101). Förvaringsplatsens kvalificerare anges inte, om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering.
 • ”D – Annan”
  • Välj detta, när du föreslår ett tullkontor som kontrollplats. Ange också tullkontorets besöksadress.
  • Välj detta, när du föreslår t.ex. ditt företags lager, som inte är ett av Tullen godkänt lager, eller din produktionslokal som kontrollplats. Ange också kontrollplatsens besöksadress.