Hoppa till innehåll

Om Tullmuseet

Tullmuseet grundades 1930. Det var en tid då flyttades bevakningen av territorialvattengränserna från Tullen till Sjöbevakningen. Tullen hade på olika ställen runtom i landet mängder av gamla föremål, de äldsta från tidigare århundraden.

Till en början befann sig Tullmuseet i Tullstyrelsens lokaler i korsningen av Skillnaden och Nylandsgatan. Under kriget träffades byggnaden av bomber och en del av föremålen förstördes. På 1960-talet hyrdes en lägenhet för Tullmuseet på adressen Unionsgatan 5. 

I början av 1990-talet fick Tullmuseet en egen lokal i kurtinen Hamilton-Polhem på adressen Sveaborg B 20 D. I fortsättningen var museiutställningen öppet på somrarna. 

I dag är museet en del av kommunikationsenheten under Tullens förvaltningsavdelning och implementerar Tullens kommunikationsstrategi.

 

Samlingar och utställningar

Museets samling består av olika arbetsredskap som använts för att mäta eller analysera varor i anknytning till förtullning och tullförfaranden. En ytterligare central grupp av föremål är uniformer och andra tjänstemärken. Den fjärde huvudgruppen utgörs av föremål som anknyter till tullbevakningen, t.ex. föremål som använts vid smuggling. ¨

En given del av samlingen bildas av tullhistoriska fotografier som samlats sedan 1930-talet. I början av 2000-talet inleddes digitaliseringen. I dagens läge har ca 3 000 fotografier med tullmotiv digitaliserats. Också Tullmuseets samling av dokument och trycksaker är betydande.

Från och med 1992 har man vid sidan av grundutställningen haft temautställningar. År 2010 övergick man till en tvåårig utställningscykel. Vid uppbyggnaden av utställningarna samarbetar museet med andra museer.

Tullmuseet erbjuder även informationstjänster i anknytning till sina samlingar. Ta kontakt per telefon eller e-post.

Sedan 2014 har information om tullhistoria även förmedlats via sociala medier. Ett flertal artiklar och historiska verk om Tullens historia har publicerats. 

Tidigare utställningar

Temautställningar på Tullmuseet under det senaste årtiondet:
2006 Nordens Klondyke – Utrikeshandel och tullverksamhet i Petsamo
2007 Från sprit till sparris – Tullaboratoriet 100 år
2008 Kvinnor vid Tullen
2009 Tullen går över gränsen – Tullens internationella verksamhet genom åren
2010–11 Tullen i Karelen – tullverket på Karelska näset 1812—1939
2012–13 Finska tullen 200 år
2014–15 Himmelska varor – Tullen och flygtrafikens historia
2016–17 Den mest hatade skatten? Tullen och bilimporten
2018: 1918 – Kriget inom tullverket
2019-20: Hundarna hos Tullen. 50 år tullhundverksamhet
2021-22: Begärans blad. Tullens och tobakens historia
2023-      Med färjan västerifrån. Tullen och bilfärjatrafikens historia
 

Samarbete inom museibranschen

Tullmuseet deltar i det internationella samarbetet inom tullmuseibranschen och samarbetet inom det finska museifältet. Museet samarbetar med de övriga myndighetsmuseerna och andra specialmuseer. Tullmuseet är medlem i Finlands museiförbund.

Sedan 1993 har Tullmuseet varit medlem i den internationella föreningen för tull- och skattemuseer International Association of Customs/Taxation Museums (IACM). Föreningens syfte är att bevara tullverksamhetens rika arv i den snabbt föränderliga världen.