Hoppa till innehåll

Hundförarens arbete är en livsstil

Drömmen om ett yrke kan väckas redan i barndomen. Så gick det för Jukka Malinen. När han var 6 år gammal och på besök hos släktingar fick han möjlighet att titta på flygplan på Helsingfors-Vanda flygplats. Där råkade han också se Tullens hundförare och hundar. Då väcktes drömmen: när jag blir stor ska jag bli hundförare vid Tullen.

Senare, när Malinen gjorde sin militärtjänst, specialiserade han sig som hundförare. Sedan följde många år av arbete på resande fot, men han gav inte upp tanken på hundföraryrket. Malinen beslöt sig för att skicka en ansökan till Tullen. Det blev napp. År 2003 började han jobba vid Tullen, i varu- och lagerkontrollgruppen i Sörnäs, och möjligheten att bli hundförare öppnade sig åtta år senare.

Hundförarens viktigaste arbetskamrat är förstås hunden. I dag arbetar Malinen med labradoren Toma, som är utbildad att söka efter narkotika. Den tidigare arbetspartnern var Pokka, vars specialitet var gömställen för cigaretter. Pokka gick i pension hösten 2019, men kontakten finns kvar: Pokka bor nu hos en kompis till Malinen.

Man måste tänka på hundförarens arbete som en livsstil. Det måste finnas ett ömsesidigt förtroende mellan hunden och föraren, och man måste förbinda sig till samarbetet såväl i arbete och träning som på fritiden.

– Jag kan säga att man i det här arbetet bokstavligen tar jobbet med sig hem. Toma hör till mitt eget och mina närmastes liv 24/7, betonar Malinen.

Ett rörligt och mångsidigt arbete

Hundförare Malinen arbetar i alla Helsingfors hamnar. Tjänsten är officiellt placerad vid Sjötullen i Nordsjö. Han arbetar i två skift och arbetsuppgifterna omfattar granskning av personbilar, långtradare, fartygscontainrar och passagerare samt husrannsakningar och samarbete med andra myndigheter.

Upprätthållandet av arbetsförmågan är också en del av arbetet. Man ska träna hunden och upprätthålla den egna fysiska konditionen. Vid sidan om den egna tjänsten fungerar Malinen som maktmedelsutbildare för tullanställda Helsingfors.

Tullen utbildar vidare

Malinen har arbetat vid Tullen i nästan tjugo år. Han har gått nästan alla utbildningar och kurser som erbjudits.

– Vid Tullen har jag fått utbilda mig. Samtidigt har jag kunnat föra know-how vidare. Här kan man också söka sig till många olika slags jobb, om man så önskar. Efter kursen i tullbrottsbekämpning jobbade jag till exempel några månader i utredningsenheten. Mitt nästa mål är undersökningsledarkursen.

Bevakningsarbetet ökar

Man lär sig genom att arbeta. Så är det också i bevakningsarbetet, där man lär sig se mera och blir mer uppmärksam. Passagerarvolymerna ökar, vilket medför nya utmaningar. Till exempel Västra hamnen i Helsingfors är Europas livligaste hamn med cirka 14 miljoner passagerare år 2018.

– Bevakningsarbetet är mer krävande än tidigare, eftersom det finns flera passagerare och mera information och därmed mer att ta till sig än tidigare. Trots allt tycker jag att det här är det bästa jobbet vid Tullen. Arbetsgemenskapen är uppmuntrande, det finns mycket humor, och ingen dag är den andra lik. Och vi kan ju kallas föregångare, det är ju en sån härn katt och råtta-lek med dom där bovarna, säger Malinen.