Hoppa till innehåll

Muntlig deklarering

Du kan inge en exportdeklaration muntligt i stället för elektroniskt då det t.ex. handlar om:

 • en exportförsändelse som är värd högst 1 000 euro och som väger högst 1 000 kilo (netto)
 • en försändelse värd högst 1 000 euro som skickas per post vid slutgiltig export och som inte omfattas av exportrestriktioner. Läs mer om postförsändelser: Så här gör du en exportdeklaration
 • en skattefri försändelse som skickas till ett fartyg i internationell trafik (fartygsleverans) och som är värd högst 1 000 euro och väger högst 1 000 kilo (netto) 
 • ett transportmedel (inklusive reservdelar och tillbehör) som är registrerat inom unionens tullområde och avsett att återimporteras till unionen
 • lastpallar och containrar samt reservdelar och tillbehör till dessa som är avsedda att återimporteras till unionen.

Om en transport omfattar mer än fyra försändelser värda högst 1 000 euro ska en elektronisk exportdeklaration på normalt sätt inges för varje försändelse. Notera att transportfirman kan kräva en elektronisk exportdeklaration i stället för en muntlig deklaration. 

Muntlig deklaration vid det sista tullkontoret

Du kan avge en muntlig deklaration endast vid det sista tullkontoret innan varorna förs ut ur EU. 

Till stöd för en muntlig deklaration ska en faktura uppvisas för Finska tullen vid det sista tullkontoret. 

Observera att det sista tullkontoret inte är detsamma som utförseltullkontoret.  

När kan du inte avge en muntlig deklaration? 

Du kan inte avge en muntlig deklaration om det är fråga om:

 • en varuförsändelse vars export kräver att en licens eller ett tillstånd visas upp
 • en vara som omfattas av exportförbud eller exportrestriktioner
 • en exportförsändelse som exporteras under punktskatteuppskov
 • en vara som hänförs till ett särskilt förfarande, till exempel då en vara exporteras för reparation
 • återexport av en vara som hänförts till ett särskilt förfarande (med undantag av återexport efter sådan tillfällig införsel där varan i samband med införseln har hänförts till förfarandet muntligt)
 • varor som överförs till transiteringsförfarande
 • exporttransport med ett enda transportavtal
 • en varuförsändelse för vilken man ansöker om exportbidrag för jordbruksprodukter

Inge i dessa fall en elektronisk exportdeklaration.

Inget utförselbekräftat överlåtelsebeslut för muntlig deklaration

Tullen gör inga anteckningar i de uppvisade dokumenten och utfärdar inget utförselbekräftat överlåtelsebeslut för varor som exporterats med en muntlig deklaration

Om exportören vill ha ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring som bevis på skattefri försäljning

 • ska exportören inge en elektronisk exportdeklaration
 • ska exportören t.ex. använda en utredning från transportfirman som tydligt visar att varan har lämnat EU:s område.