Hoppa till innehåll

Så här förtullar du en gåva

Förtulla gåvan när du har fått en ankomstavi från Posten eller någon annan transportfirma. De flesta gåvor kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. För att få gåvan kan du bli tvungen att först betala Postens behandlingsavgift.

Om du får en gåvoförsändelse ska du se till att den förtullas. När gåvan anländer till Finland skickar Posten eller någon annan transportfirma en ankomstavi till dig. I ankomstavin står det om försändelsen måste förtullas. 

För att kunna förtulla gåvoförsändelsen behöver du få veta vad den innehåller och vad den har för värde (t.ex. ”bok 20 USD”). Fråga avsändaren av gåvan om dessa uppgifter före förtullningen. Utan dessa uppgifter kan du inte förtulla försändelsen. Om gåvan är egentillverkad, be avsändaren om en uppskattning av dess värde (t.ex. ”handstickade sockor 10 USD”).  Värdet kan motsvara det pris som gåvan kunde säljas för i avsändningslandet. 

En gåva som transporteras av Posten ska förtullas inom 20 dagar från försändelsens ankomst till Finland. Tiden för förtullning är vanligtvis kortare då gåvan transporteras av andra transportfirmor. Om du inte förtullar försändelsen inom utsatt tid skickas den tillbaka till avsändaren. 

Hur förtullar jag en gåva?

För att kunna förtulla gåvoförsändelsen behöver du ankomstavin för gåvan och information om vad den innehåller och vad den har för värde.Tullen kan därutöver också be dig om en skriftlig utredning om gåvans innehåll och värde. Utredningen kan vara ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse från gåvans avsändare. 

En gåva som skickas av ett företag kan inte förtullas som en gåva utan måste förtullas på samma sätt som varor som köpts på nätet. 

Du kan förtulla gåvan på olika sätt:

Vilka gåvor kan du inte förtulla i Importförtullningstjänsten för privatpersoner?

Du ska förtulla en gåva du fått av en privatperson vid ett tullkontor eller med blankett, eller köpa förtullningen av Posten eller annan transportfirma i följande fall:

 • Gåvoförsändelsen innehåller också gåvor till andra personer som inte hör till din familj. Till en familj hör:
  • makar, sambor eller registrerade partner som bor tillsammans, samt deras minderåriga barn
  • en förälder och hens minderåriga barn.
 • Gåvoförsändelsen innehåller både gåvor värda högst 45 euro och gåvor värda mer än 45 euro. Värdet på en enskild gåva kan inte delas upp, dvs. värdet på t.ex. en kamera som kostar 80 euro kan inte fördelas mellan två gåvomottagare.
 • Gåvoförsändelsen innehåller både gåvor som man måste betala importskatter för och gåvor som man inte behöver betala importskatter för. Du kan bli tvungen att betala importskatter för bl.a. alkohol, tobaksprodukter, kaffe och te. Läs mer om gåvor för vilka importskatter ska betalas.

Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

Om Posten transporterar din gåva och du i samband med förtullningen betalade importskatter, måste du även betala Postens behandlingsavgift. Om du inte har betalat importskatter i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift.

Om en annan transportfirma transporterar din gåva, kontrollera i ankomstavin om transportfirman behöver få beslutet om frigörande av dig. Om du förtullade gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande på sidan Mina förtullningar.


Beakta följande

Om du inte själv kan förtulla gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du be någon annan förtulla den åt dig. Du kan be om hjälp av t.ex. en familjemedlem, vän, kollega eller studiekompis. Denna person måste kunna identifiera sig i den elektroniska tjänsten med sina egna uppgifter.

För att kunna förtulla en gåva i gåvomottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner måste personen ha

 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om gåvans innehåll och värde
 • gåvomottagarens namn- och adressuppgifter
 • gåvomottagarens personbeteckning eller födelsedatum.

Om gåvomottagaren inte har någon finländsk personbeteckning, ange mottagarens födelsedatum.

Tullen kan därutöver också be dig om skriftlig information om gåvans innehåll och värde. Förmedla denna skriftliga information till personen som gör förtullningen i ditt ställe.

Obs! Den som förtullar gåvoförsändelsen kan inte identifiera sig i Importförtullningstjänsten med appen Finnish Authenticator.

Vem bär ansvaret?

Du ansvarar själv för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om en annan person gör förtullningen åt dig är denna person ansvarig om hen vet eller borde veta att de uppgifter som hen anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän försändelsen förtullas av någon annan kan du få försändelsen levererad direkt till dig. Posten levererar postförsändelsen till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


En gåva som skickats från ett område utanför EU kan endast vara skattefri om du får den gratis av en annan privatperson. Varor som skickas av företag ska förtullas och importskatter ska betalas för dem, fastän du inte skulle ha köpt varan i fråga. Detta gäller också t.ex. för tidningsprenumeranters prenumerationsgåvor eller provexemplar av tidningar.

När du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner förtullar en vara som skickats av ett företag, ska du på tjänstens startsida välja att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange som varans värde det pris som en motsvarande vara skulle ha t.ex. i en webbutik. Du kan också be att avsändaren av varan ger dig uppgifter om varans värde.


Om du har gjort förtullningen av en gåva i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och du får en begäran om tilläggsutredning från Tullen, gör så här:

 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan "Mina förtullningar".
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning. Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
 • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.

Transportfirman returnerar paketet efter förvaringstiden

Svarandet på begäran om tilläggsutredning inverkar inte på hur länge transportfirman förvarar din försändelse i Finland. Om du svarar på begäran om tilläggsutredning efter den av Tullen fastställda tidsfristen, säkerställ först hos transportfirman att den inte har returnerat försändelsen till avsändaren.

Kontakta transportfirman om du vill att den förlänger försändelsens förvaringstid. Tullen kan inte förlänga försändelsers förvaringstider.


Om tullfrihet för gåvoförsändelser föreskrivs i artiklarna 25–27 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324/23 10.12.2009).Annanstans på denna webbplats


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning