Hoppa till innehåll

Så här förtullar du en gåva

Förtulla gåvan när du har fått en ankomstavi från Posten eller någon annan transportfirma. De flesta gåvor kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. För att få gåvan kan du bli tvungen att först betala Postens behandlingsavgift.

Om du får en gåvoförsändelse ska du se till att den förtullas. När gåvan anländer till Finland skickar Posten eller någon annan transportfirma en ankomstavi till dig. I ankomstavin står det om försändelsen måste förtullas. 

För att kunna förtulla gåvoförsändelsen behöver du få veta vad den innehåller och vad den har för värde. Fråga avsändaren av gåvan om dessa uppgifter före förtullningen. Om gåvan är egentillverkad, be avsändaren om en uppskattning av dess värde. 

En gåva som transporteras av Posten ska förtullas inom 20 dagar från försändelsens ankomst till Finland. Tiden för förtullning är vanligtvis kortare då gåvan transporteras av andra transportfirmor. Om du inte förtullar försändelsen inom utsatt tid skickas den tillbaka till avsändaren. 

Hur förtullar jag en gåva?

Du kan vanligtvis förtulla gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, köpa förtullningen som en tjänst av Posten eller någon annan transportfirma, eller ge en annan person fullmakt att förtulla gåvan i ditt ställe. 

För att kunna förtulla gåvoförsändelsen behöver du ankomstavin för gåvan och information om vad den innehåller och vad den har för värde.Tullen kan därutöver också be dig om en skriftlig utredning om gåvans innehåll och värde. Utredningen kan vara ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse från gåvans avsändare. 

En gåva som skickas av ett företag kan inte förtullas som en gåva utan måste förtullas på samma sätt som varor som köpts på nätet. 

Du kan förtulla gåvan på olika sätt:

Vilka gåvor kan du inte förtulla i Importförtullningstjänsten för privatpersoner?

Du ska förtulla en gåva du fått av en privatperson vid ett tullkontor eller med blankett, eller köpa förtullningen av Posten eller annan transportfirma i följande fall:

 • Gåvoförsändelsen innehåller också gåvor till andra personer som inte hör till din familj. Till en familj hör:
  • makar, sambor eller registrerade partner som bor tillsammans, samt deras minderåriga barn
  • en förälder och hens minderåriga barn.
 • Gåvoförsändelsen innehåller både gåvor värda högst 45 euro och gåvor värda mer än 45 euro. Värdet på en enskild gåva kan inte delas upp, dvs. värdet på t.ex. en kamera som kostar 80 euro kan inte fördelas mellan två gåvomottagare.
 • Gåvoförsändelsen innehåller både gåvor som man måste betala importskatter för och gåvor som man inte behöver betala importskatter för. Du kan bli tvungen att betala importskatter för bl.a. alkohol, tobaksprodukter, kaffe och te. Läs mer om gåvor för vilka importskatter ska betalas.

Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

För att en gåva som Posten transporterar ska komma fram, kan du bli tvungen att först betala en behandlingsavgift till Posten. För att en gåva som transporteras av någon annan transportfirma ska komma fram, kan du bli tvungen att skicka ett beslut om frigörande till transportfirman. Du kan kontrollera i Postens försändelseuppföljning eller i en annan transportfirmas försändelseuppföljningstjänst var din gåva befinner sig. 

Posten transporterar gåvan

Posten hjälper dig vid frågor som gäller Posten behandlingsavgift.

Om du betalade importskatter i samband med förtullningen måste du även betala Postens behandlingsavgift. Din gåva skickas vidare från Postens lager först när du har betalat behandlingsavgiften till Posten.

Om du inte har betalat importskatter i samband med förtullningen behöver du inte betala Postens behandlingsavgift. Din gåva skickas vidare från Postens lager först när du har skickat Posten en begäran om befrielse från behandlingsavgiften där du bifogat förtullningsbeslutet. Om du förtullade gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du förtullningsbeslutet på sidan Mina förtullningar.

Gåvan transporteras av en annan transportfirma

I vissa fall måste du skicka in ett beslut om frigörande till transportfirman innan du får din gåva. Kontrollera i gåvans ankomstavi om transportfirman kräver att få beslutet om frigörande. Din gåva skickas vidare från transportfirmans lager först när du har skickat beslutet om frigörande till transportfirman. Om du förtullade gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande på sidan Mina förtullningar.


Beakta följande

Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

 • Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
 • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
 • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.


Om tullfrihet för gåvoförsändelser föreskrivs i artiklarna 25–27 i Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324/23 10.12.2009).Annanstans på denna webbplats


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning