Hoppa till innehåll

Defekta varor som tullklarerats

Om du efter tullklarering av en vara märker att varan är defekt kan säljaren föreslå olika sätt att ersätta varan. Du kan t.ex. få en kreditnota som påverkar det pris du betalat. Du kan också returnera den defekta varan och få en ersättande vara i stället för den defekta varan. I vissa fall skickar säljaren dig en ersättande vara men du får behålla den defekta varan. 

Ersättande och defekta varor ska alltid tullklareras. Läs anvisningarna nedan för de olika situationerna.

Om säljaren föreslår reparation av varor till dig

Välj rätt förfarande för temporär export.

Om varorna skickas för garantireparation till en säljare utanför EU-området, kan de exporteras temporärt på två olika sätt:

 • temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling (tullförfarande 21), om tull uppbärs för de importerade varorna på basis av varukoden. Läs mer om när du kan använda förfarandet för passiv förädling. Kontrollera anvisningarna för förfarandet för passiv förädling före exporten.
 • annan temporär export för förädling eller reparation (tullförfarande 22), om tull inte uppbärs för de importerade varorna på basis av varukod eller förmånsbehandling. Läs mer om när du kan exportera varor temporärt för annan förädling. Kontrollera anvisningarna för annan temporär export.

Du kan komma överens med säljaren om att du returnerar den defekta varan till säljaren och får en ny ersättande vara i stället. Då ska du först göra en exportdeklaration för den vara du returnerar. Därefter kan du ansöka om ändring  av den ursprungliga importdeklarationen. Till slut ska du göra en tulldeklaration för den ersättande vara du får.

Läs närmare anvisningar:

 1. Gör en exportdeklaration för de varor du returnerar och ange följande uppgifter i deklarationen:
  • förfarande ”1040”
  • nationellt förfarande ”999”
  • typ av transaktion ”21”
  • som bifogad handling den importdeklaration med vilken varan tullklarerades till EU-området.
 1. När du fått en utförselbekräftelse för din exportdeklaration ansök därefter ändring av den tulldeklaration med vilken du tullklarerade de defekta varorna.
  • Visa upp i samband med ändringsansökan ett bevis på att varan returnerats till ett land utanför EU.
  • Bifoga diskussionen med säljaren om reklamationen till ansökan.
  • Gör ändringsansökan inom ett år från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes.
  • Läs mer om begäran om ändring, dvs. omprövning.
 1. När du får den ersättande varan ska du göra en tulldeklaration för den. Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:
  • förfarande ”4000”
  • kod för ytterligare förfarande ”999”, om inget ytterligare förfarande tillämpas
  • typ av transaktion ”22” (ersättningsleveranser för återlämnade varor)
  • varans pris och statistiska värde samt momsgrund vid behov
   • Om varorna är avgiftsfria för dig ange dem enligt anvisningen om avgiftsfria varor.

Du kan komma överens med säljaren att du får en kreditnota och att en ny ersättande vara skickas till dig. Den defekta varan blir dock hos dig. Då kan du ansöka om ändring av den ursprungliga importdeklarationen. Gör också alltid en ny tulldeklaration för den ersättande varan.

Läs närmare anvisningar:

1. Ansök om ändring av den tulldeklaration med vilken du förtullade de defekta produkterna.

 • Visa upp i samband med ändringsansökan bevis på att varorna varit defekta.
 • Bifoga kreditnotan från säljaren till ansökan. Kreditnotan ska gå att koppla till den faktura som angetts i den ursprungliga importdeklarationen. Läs mer om tullvärde på skadade varor.
 • Bifoga diskussionen med säljaren om reklamationen till ansökan.
 • Gör ändringsansökan inom tre år från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes.
 • Läs mer om begäran om ändring, dvs. omprövning.

2. När du får den ersättande varan ska du göra en tulldeklaration för den. Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • förfarande 4000
 • kod för ytterligare förfarande 999, om inget ytterligare förfarande tillämpas
 • typ av transaktion 23 (ersättningsleveranser för icke-återlämnade varor)
 • varans pris och statistiska värde samt momsgrund
  • Om varorna är avgiftsfria för dig, ska du ange dem enligt anvisningen om avgiftsfria varor.

Det kan hända att du bara får en kreditnota av säljaren. Du får alltså ingen ersättande vara och du returnerar inte den defekta produkten till säljaren, men du kommer överens med säljaren om ett nytt pris för den defekta produkten.

Därefter kan du lämna in en ansökan om ändring av den tulldeklaration med vilken du förtullade de defekta produkterna. Bifoga till ändringsansökan:

 • bevis på att varorna är defekta
 • säljarens kreditnota som går att koppla till den faktura som angetts i den ursprungliga importdeklarationen (Läs mer om tullvärde på skadade varor.)
 • brevväxling som förts med säljaren gällande reklamationen

Ändringsansökan ska göras inom tre år från den dag då förtullningsbeslutet fastställdes. Läs mer om begäran om ändring, dvs. omprövning.