Hoppa till innehåll

Åland – företagskunder 

Åland hör till EU:s särskilda skatteområden och skiljs åt av en s.k. skattegräns från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde.  Enligt finsk lagstiftning tas punkt- och mervärdesskatt ut för varor som förs in till  Åland.

Vid handeln mellan Åland och länder utanför EU gäller samma bestämmelser och anvisningar som vid handeln mellan EU och tredje länder. Läs mer:  

I varutrafiken mellan Åland och andra EU-länder tillämpas samma deklarationsformaliteter som vid handeln med länder utanför EU.

Varutransporter mellan Åland och övriga Finland

Också varor som transporteras mellan landskapet Åland och övriga Finland ska ankomstanmälas till Tullen och en tulldeklaration inges för dem. Läs mer: Varutrafik mellan Åland och övriga Finland

Deklarationer som inges till Tullen i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

  • anmälan av varors ankomst
  • nationell skattegränsdeklaration (tulldeklaration)
  • sammandragsdeklaration (tulldeklaration)
  • tulldeklaration för särskilda förfaranden som inges med SAD-blankett (tulldeklaration)

Skattegränsnummer och skattegränskund

Skattegränsnummer används endast i handeln mellan Åland och övriga Finland. Numret kan sökas av ett momsregistrerat företag som säljer varor  till privatpersoner eller till icke-momsregistrerade samfund eller företag. Läs mer: Skattegränsnummer och skattegränskund

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Du kan ställa frågor om

  • handeln mellan Åland och övriga Finland (t.ex. vilka deklarationer som ska inges och när, vem som bär ansvaret för att inge deklarationen)
  • användning av Sammandragsdeklarationstjänsten för skattegränskund (ALA).

Nyckelord Åland Åland