Hoppa till innehåll

Åland – företagskunder 

Åland hör till EU:s särskilda skatteområden och skiljs åt av en s.k. skattegräns från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde.  Enligt finsk lagstiftning tas punkt- och mervärdesskatt ut för varor som förs in till  Åland.

Vid handeln mellan Åland och länder utanför EU gäller samma bestämmelser och anvisningar som vid handeln mellan EU och tredje länder. Läs mer:  

I varutrafiken mellan Åland och andra EU-länder tillämpas samma deklarationsformaliteter som vid handeln med länder utanför EU.

Varutransporter mellan Åland och övriga Finland

Också varor som transporteras mellan landskapet Åland och övriga Finland ska ankomstanmälas till Tullen och en tulldeklaration inges för dem.

Beakta: Anmälningen av varors ankomst och deklareringen i två steg förändras för varutransporter 1.2.2022  Du kan följa nuvarande regler till den 28 februari 2022. Från och med 1 mars kan du bara agera enligt de nya reglerna. Läs mer:

Deklarationer som inges till Tullen i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

  • anmälan av varors ankomst
  • nationell skattegränsdeklaration (tulldeklaration)
  • sammandragsdeklaration (tulldeklaration)
  • tulldeklaration för särskilda förfaranden som inges med SAD-blankett (tulldeklaration)

Frågor?

Skattegränsrådgivning på Åland
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fanetrggnxf

Handel mellan Åland och Fastlandsfinland och rådgivning gällande ALA-systemet


Nyckelord Åland Åland