Medietjänsten
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6ngavgfrvi
Kommunikationsdirektör Mika Parkkonen
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6aznaergsr99Tglox1jZaznaeös
Kommunikationschef Reetta Salonen
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6aznaergsr99Tglox1jZaznaeös
Ledare för Tullakademin Cecilia Strömman
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6aznaergsr99Tglox1jZaznaeös

Brand, evenemang och talarförfrågningar

Förfrågningar från medier gällande utrikeshandelsstatistik
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf