Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Ingångssidan för e-tjänster

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller ingångssidan för e-tjänster.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda ingångssidan för e-tjänster kan du också sköta ditt ärende med oss på andra sätt. Mera information om alternativa sätt att sköta tullärenden och kontaktuppgifter för tullkontor med kundservice hittar du på sidan Alternativa sätt att sköta tullärenden.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du från Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

 • Länkar och knappar
  • Länkarna till meddelanden som öppnas i en ny flik är markerade med ikoner men har inte namngetts i koden. Länkarnas funktionalitet kan komma som en överraskning för dem som använder skärmläsare. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)
  • Rutorna för de olika tjänsterna har genomförts med hjälp av ARIA-attribut som knappar men de kan inte aktiveras med tangentbordets mellanslagsknapp. (WCAG 2.1.1)
 • Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns
  • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl blir man dock tvungen att logga ut användaren efter 12 timmar, varvid tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls helt. (WCAG 2.2.1)
 • Sidan med instruktioner för inloggning
  • På sidan finns textlänkar som på grund av sin färg inte kan urskiljas från den omgivande brödtexten. (WCAG 1.4.1)
  • Title-elementet är bristfälligt och beskriver därför inte sidan och dess syfte. (WCAG 2.4.2) 

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt: 

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 1/2019.
 • Utlåtandet upprättades 11.9.2019.
 • Utlåtandet granskades senast 29.12.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av ingångssidan för e-tjänster. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn