Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: MRN-söktjänsten

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller MRN-söktjänsten.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda MRN-söktjänsten, kan du kontakta Tullen per telefon, tfn 0295 5201.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten till tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

 • Verktygsfält 
  • Knapparna Sök och Töm har i onödan placerats i verktygsfältet (role= ”toolbar”), där ett tillgängligt namn saknas. Dessutom stöder de inte tangentbordskommandon som rekommenderas for verktygsfältet. (WCAG 4.1.2)
 • Felmeddelanden  
  • Om sökningen utförs med ett felaktigt MRN-nummer, får användaren ett felmeddelande (”Ett fel inträffade vid sökningen. Försök på nytt om en stund”). Felmeddelandet berättar inte vad det är fråga om i verkligheten. (WCAG 3.3.3) 

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör. 
 • Utlåtandet upprättades 13.9.2019.
 • Utlåtandet granskades senast 21.12.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons på tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av MRN-söktjänsten. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn