Hoppa till innehåll

IOSS-numret vid betalning av mervärdesskatt och förtullning

IOSS (Import One-Stop-Shop) är en särskild ordning för betalning av moms som gäller nätinköp värda högst 150 euro (transportkostnader inkluderas inte i värdet). När ditt inköp är värt högst 150 euro, det kommer från ett område utanför EU och säljaren är registrerad i IOSS-ordningen, betalar du finsk mervärdesskatt (moms) till nätbutiken redan i samband med inköpet.

Be nätbutiken meddela om den har ett IOSS-nummer och om den har debiterat den finska momsen i samband med dina inköp. Detta anges till exempel i näthandelns leveransvillkor. Du kan också kolla detta t.ex. i fakturan eller orderbekräftelsen för ditt inköp.

Tullen har ingen databas med information om vilka nätbutiker som har ett IOSS-nummer.

 • Observera att vissa nätbutiker också debiterar försäljningslandets moms i samband med inköpet. Detta syns i orderbekräftelsen eller fakturan. Detta har inget att göra med IOSS-ordningen, som handlar om finländsk moms. Om försäljningslandets moms måste betalas för inköpet, ska du vanligtvis betala finländsk moms på hela summan (inköpets pris, försäljningslandets moms och transportkostnaderna).

  Om säljaren inte har ett IOSS-nummer kan du inte betala moms till Finland i samband med att du köper varan. I sådana fall får du ett meddelande om en försändelse som ska förtullas av transportfirman och du ska själv ta hand om förtullningen och betalningen av momsen till Finland. Förtullningen kan du låta Posten eller någon annan transportfirma göra åt dig eller göra själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
   
 • Vissa nätbutiker har redan innan IOSS-ordningen togs i bruk haft en sådan praxis, att den moms som ska betalas till Finland inkluderas i priset. En del av dessa nätbutiker har dock inte ännu registrerat sig i IOSS-ordningen och har således inga IOSS-nummer. 

  I fakturan från en sådan nätbutik kan det då stå t.ex. ”DDP” (Delivered Duty Paid) eller ”levererat förtullat”. Kolla med nätbutiken om din beställning levereras av en sådan transportfirma som sköter förtullningen åt dig i Finland och som betalar momsen till Finland. I sådant fall får du försändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe.

När behöver jag ett IOSS-nummer, och till vad?

I allmänhet behöver du själv inte veta vilket nätbutikens IOSS-nummer är. Vanligtvis meddelar nätbutiken IOSS-numret och andra nödvändiga uppgifter för förtullningen direkt till den transportfirma som transporterar ditt inköp och transportfirman förtullar försändelsen åt dig.

Även om du redan i samband med köpet har betalat finsk moms, kan du trots det bli tvungen att förtulla försändelsen, om avsändaren inte har meddelat alla nödvändiga uppgifter till Posten för förtullning av försändelsen. Då skickar Posten till dig en begäran att förtulla försändelsen. Du behöver inte meddela uppgifterna som saknas till Tullen eller Posten, utan du ska i enlighet med Postens anvisningar bara tullklarera försändelsen själv.

När uppgiften om betald finsk moms finns i vår importförtullningstjänst

Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Om texten ”Mervärdesskatt har debiterats i samband med köpet, men du måste likväl förtulla försändelsen” visas på tjänstens sida 2 ”Uppgifter om försändelsen”, så har uppgiften om betald moms förmedlats till vår importförtullningstjänst. Fortsätt förtullningen och fyll i övriga uppgifter som begärs.

När uppgiften om betald finsk moms inte finns i vår importförtullningstjänst

I vissa situationer finns uppgiften om betald finsk moms inte färdigt i vår importförtullningstjänst. Om du har säljarens IOSS-nummer behöver du inte betala den finska momsen på nytt.

 1. Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 2. När tjänsten frågar dig om försändelsens pris, kontrollera fakturan du fått. Om finsk moms specificerats på fakturan, ange priset utan finsk moms. Om finsk moms inte specificerats på fakturan, ange fakturans slutsumma i sin helhet eller be att säljaren skickar dig en ny faktura där den finska momsen specificerats.
 3. På sidan 2 ”Uppgifter om försändelsen” frågas följande: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”.
 4. Välj ”Ja” i tjänsten endast om du betalade finsk moms i samband med köpet och om du har säljarens IOSS-nummer.
 5. Ange IOSS-numret, som har formen IM1234567890. Du hittar det t.ex. i den orderbekräftelse eller faktura som säljaren av varorna har skickat. Du kan också be säljaren om numret.
 6. Slutför förtullningen.

Du kan förtulla ett paket fastän du inte har ett IOSS-nummer

Om du får en förtullningsbegäran av Posten för ditt IOSS-inköp, kan du förtulla paketet fastän du inte har säljarens IOSS-nummer. Svara då ”Nej” på frågan ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”.

Om du inte har ett IOSS-nummer eller om tjänsten inte godkänner det IOSS-nummer som du har angett, måste du betala momsen på nytt. Du kan begära att nätbutiken återbetalar till dig den moms som du redan har betalat. Tullen återbetalar inte moms för IOSS-inköp.

Be näthandeln om IOSS-numret. Du kan också kolla numret i orderbekräftelsen eller fakturan. IOSS-numret har formen IM1234567890. Observera att IOSS-nummer inte är samma sak som momsnummer (VAT ID). Tullen och Skatteförvaltningen kan inte ge dig näthandelns IOSS-nummer.

Du har betalat momsen till IOSS-säljaren redan i samband med inköpet, men du får inte IOSS-numret av näthandeln eller tjänsten godkänner inte det IOSS-nummer du har angett. Då blir du tvungen att betala momsen på nytt i samband med förtullningen och be säljaren återbetala momsen till dig. Ange som försändelsens värde ett pris som inte inkluderar finsk moms. Det är näthandeln, inte Tullen, som återbetalar momsen. (Mervärdesskattelagen, 94 § 1 mom. 24 punkten, Finlex.)

Gör så här:

 1. Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 2. På sidan 2 ”Uppgifter om försändelsen” frågas följande: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?” Svara ”Nej” på frågan.
 3. Betala momsen på nytt i samband med förtullningen.
 4. Begär att näthandeln återbetalar momsen till dig efter förtullningen. Skicka förtullningsbeslutet till näthandeln. Förtullningsbeslutet bevaras i tjänsten i 90 dagar under Mina förtullningar.

Restriktioner gällande IOSS-försändelser

Notera att IOSS-försändelser omfattas av följande restriktioner:

 • Den som mottar inköpet måste vara en privatperson eller en annan aktör som inte är momsregistrerad.
 • Punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholprodukter, får inte säljas eller förtullas som IOSS-inköp. För alkoholdrycker som köpts från områden utanför EU ska skatterna alltså alltid betalas till Finland först i samband med förtullningen.
 • Om du förtullar varor som omfattas av restriktioner (såsom vissa vapendelar vars import inte kräver tillstånd) som IOSS-inköp, ska du be Tullrådgivningen om förtullningsanvisningar. Alternativt kan du köpa förtullningen som en tjänst av Posten eller en annan transportfirma. Du kan inte förtulla dylika varor som IOSS-inköp i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du där borde betala mervärdesskatten på nytt i samband med förtullningen.