Hoppa till innehåll

Förtullningshandläggarens arbete kräver noggrannhet

Till tullklareringsarbetet vid Elektroniska servicecentralen hör mångsidiga kontorsuppgifter. Det självständiga arbetet kräver noggrannhet, koncentrationsförmåga och raska tag i arbetet. Av dem som söker sig till uppgiften förutsätts ingen tidigare kännedom om tullbranschen.

 

Terhi Lehtinen inledde sin karriär vid Tullen med två vikariat åren 2016 och 2017. I sin nuvarande tjänst med tullklareringsuppgifter vid Elektroniska servicecentralen i Böle började hon i början av mars 2020.

– I början av mitt första vikariat visste jag ännu inte något om vad man sysslar med vid Tullen, skrattar Lehtinen.

Det som överraskade i arbetet var omfattningen av Tullens verksamhet. I och med erfarenhet har Tullens olika uppgifter blivit bekanta men det finns alltid någonting nytt att lära sig i en stor organisation.

Utbildningen utmanar och motiverar

Till arbetsuppgifterna inom tullklareringen hör bl.a. att handlägga elektroniska tulldeklarationer och att svara på kundernas frågor om dessa per e-post och telefon. Enligt Lehtinen är uppgiftsfältet brett och komplicerat men hon har fått en bra introduktion i arbetet från första början.

Praxis vid Tullen är att arbetstagarna genomgår en grundutbildning i tullbranschen efter att ha fått en stadigvarande tjänst. Lehtinen började sina studier i augusti och nu arbetar och studerar hos samtidigt. Utbildningen är avgiftsfri för tullanställda och för utbildningstiden betalas lön. Under utbildningen får man en bra insyn i Tullens mångsidiga uppgiftsfält.

Självständigt arbete som en i teamet

Lehtinen arbetar i nätförtullningsteamet vid Elektroniska servicecentralen. Handläggning av tulldeklarationer innebär att kundernas deklarationer gås igenom och att granskningsorder ges vid behov. När handläggaren gör en granskningsorder för en försändelse går ordern till granskningsgruppen på varornas förvaringsplats.

Förtullningshandläggarens arbete är mycket självständigt men kollegorna ger stöd vid behov. Enligt Lehtinen är det viktigt att man får hjälp alltid när man behöver det och att man kan diskutera saker och ting tillsammans. Arbetet är ett kontorsarbete som kräver noggrannhet och koncentration men arbetsdagarna är varierande.

Personer med olika bakgrund anställs

Förtullningshandläggaren ska framför allt kunna tillägna sig nya kunskaper och utnyttja sina starka sidor. Ingen tidigare kännedom om tullärenden krävs utan de anställda introduceras grundligt i arbetet. Lehtinen berättar att arbetet består av många olika delområden som man ska lära sig. Hon betonar också att deras skyldigheter är lagstadgade eftersom de är statstjänstemän och att de därför ska vara absolut opartiska och noggranna i arbetet.

Till arbetet hör att många saker ska skötas samtidigt. Därför ska arbetstagaren stå ut med brådska och med lite stress också. Språkkunskaper är viktiga i förtullningshandläggarens arbete för Tullen betjänar sina kunder på finska, svenska och engelska. Någon mästare behöver man inte vara, men man måste ha grundläggande bra språkkunskaper och behärska yrkesterminologin.

Utbildningsbakgrunden spelar inte en så stor roll och personer med många olika bakgrunder kan söka sig till uppgiften.

– Och man behöver inte oroa sig i onödan för att åldern skulle utgöra något hinder, påminner Lehtinen.

Själv var hon 51 år gammal när hon började i sitt första vikariat vid Tullen. Nu njuter Lehtinen av sitt arbete och ser fram emot kommande avancemangsmöjligheter på sin stabila arbetsplats.