Hoppa till innehåll

Deklarationer på förhand vid export

Du kan inge den elektroniska exportdeklarationen 30 dagar innan varornas ankomst anmäls till Tullen.

  • I deklarationen ska du ange datum och exakt tidpunkt för när exportförsändelsen är klar och tillgänglig för tullkontroll. När den angivna tidpunkten är passerad får du ett överlåtelsebeslut (beslut om frigörande) och ett exportföljedokument av Tullen.
  • Ange D (på förhand ingiven standardtulldeklaration) som kod för typ av deklaration.
  • Du kan göra korrigeringar i en på förhand inlämnad deklaration fram till den deklarerade tidsgränsen, efter vilken varorna frigörs för exportförfarandet. Det är också möjligt att tidigare- eller senarelägga den deklarerade tidpunkten.

Även i samband med förenklingar vid export kan du inge deklarationen på förhand. Ange då F (på förhand ingiven förenklad deklaration) som kod för typ av deklaration.