Hoppa till innehåll

Systemet för tullbeslut (CDS)

Gå till Systemet för tullbeslut

Systemet för tullbeslut (CDS, Customs Decision System) är en tjänst som förvaltas av EU där du kan ansöka om

  • unionstillstånd
  • vissa nationella tillstånd.

Med unionstillstånd avses tillstånd som gäller fler än ett EU-land. Unionstillstånd kan sökas för flesta förfaranden och förenklingar.

Notera att största delen av tillstånden överförs i framtiden till Systemet för tullbeslut (CDS) i och med EU:s tullreform.

Läs mer om olika tillstånd.

Inloggning

Sökanden ska ha ett EORI-nummer.

Användningen av tjänsten förutsätter identifiering. Läs anvisningar för inloggning i EU:s e-tjänster.

Om du ansöker om tillstånd för ett företags räkning så behöver du i tjänsten fullmakten "Ansökan om tillstånd för tullverksamhet". Läs mer om befullmäktigande.

Hur ansöker jag om tillstånd i Systemet för tullbeslut (CDS) 

Gör ansökan enligt det tillstånd du söker. Uppgifterna som krävs visas enligt tillståndstypen du valt.

Säkerställ att du i ansökan anger Tullens tillståndscentral (tullkontorskod FI904006) som tullmyndighet. I Finland ska ansökningarna alltid riktas till Tullens tillståndscentral.