Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Tullens kundresponsblankett och kundnöjdhetsenkät

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Tullens kundresponsblankett och kundnöjdhetsenkät

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Tullens kundresponsblankett, kan du ge respons per e-post asiakaspalautteet@tulli.fi eller per telefon 0295 5201.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet motsvarar delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömning av tillgängligheten man använt riktlinjerna för webbsidors tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Kända problem med tillgänglighet

Nedan beskrivs de kända problemen med tillgängligheten i tjänsten. Problemen åtgärdas i följande versioner av blanketten. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Innehållet i tjänsten uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden:

 • Namnet på knappen för val av språk är det språk som är vald just då, så för personer som använder skärmläsare och inte kan det språket kan det vara svårt att hitta språkmenyn. (WCAG 4.1.2)
 • I språkmenyn är tangentbordets fokusstil knappt urskiljbar. (WCAG 2.4.7)
 • Med vissa webbläsare anger skärmläsaren inte antalet knappar i alternativknappsgrupper eller knapparnas status. (WCAG 1.3.1)
 • En del av fälten på blanketten har placerats på sidan med hjälp av tabellstrukturer som inte gömts för skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
 • Efter sidbyte flyttar skärmläsarens fokus inte alltid till början av sidan. (WCAG 1.3.2)
 • Tangentbordsanvändare som använder webbläsaren Firefox har svårt att hitta Skicka-knappen, eftersom tangentbordsfokus inte syns på knappen. 

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 10/2020.
 • Utlåtandet upprättades 30.7.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 22.10.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Kundtjänsterna vid utrikeshandels- och beskattningsavdelningen som svarar för tillgängligheten av Tullens kundresponsblankett. Kundtjänsterna svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.