Jag flyttar med mitt sällskapsdjur till Finland från ett EU-land

  1. Ta i god tid reda på via Livsmedelsverkets webbplats vilka krav det finns för införsel av ett djur. 
  2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen eller förtullas. Beakta dock att Tullen kan kontrollera djuret och dess dokument.

Jag flyttar med mitt sällskapsdjur från ett land utanför EU

  1. Ta i god tid reda på via Livsmedelsverkets webbplats vilka krav det finns för införsel av ett djur. 
  2. När du anländer till Finland, välj den röda filen vid tullen. Visa upp sällskapsdjuret och dess dokument till Tullen.
  3. Gör en importdeklaration för flyttgods för djuret i Finland. Du kan lämna in importdeklarationen vid tullkontoret, eller köpa förtullningen av en speditionsfirma.

Obs! Om du anländer till Finland med flyg via ett annat EU-land och ditt sällskapsdjur reser som handbagage, ska djuret och dess dokument kontrolleras och förtullas i det land där ni mellanlandar. Om du t.ex. anländer från Amerikas förenta stater och du byter flyg i Bryssel, måste djuret kontrolleras redan i Bryssel. En kontroll erbjuds nödvändigtvis inte, men du måste se till att den görs. När du anländer till Finland efter mellanlandningen, ska du ha med dig ett stämplat hälsointyg av EU-modell för sällskapsdjuret. 

Om sällskapsdjuret anländer i lastrummet eller som frakt, kontrolleras det vanligtvis först i Finland.