Jag reser från Finland till utlandet

Du kan vanligtvis ta med de recept- och egenvårdsläkemedel som du behöver på resan.

Gör så här

  • Ta med dina recept, en patientanvisning utskriven av läkaren eller en sammanställning av recepten.
  • Transportera läkemedlen i sin originalförpackning i ditt handbagage. Om du använder dosett, ta med också läkemedelsförpackningen, bipacksedeln samt en eventuell blisterförpackning.

Du kan endast föra med dig egna läkemedel som ordinerats till dig.

De flesta länder har egna begränsningar när det gäller införsel av läkemedel. Finska tullen är inte förtrogen med andra länders bestämmelser och därför ska du på förhand ta reda på dem, t.ex. hos destinationslandets myndigheter.

Om du har med dig narkotiska läkemedel som inverkar på det centrala nervsystemet, ta hos destinationslandets myndigheter reda på om du kan föra in dem till landet.

Du kan också behöva ett Schengenintyg för dina läkemedel. Intyget behövs om

  • du reser till ett Schengen-land
  • du tar med dig vissa HCI-läkemedel som inverkar på det centrala nervsystemet, psykotropiska ämnen eller läkemedel som innehåller narkotika.

Intyget kan fås på apotek. Om du inte vet om dina läkemedel kräver intyg, kontrollera det på apoteket.

Schengenländerna är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läs mer om Schengenintyget (Fimea).

Jag kommer till Finland från utlandet

Införsel av läkemedel påverkas av om du kommer till Finland från ett EES-land eller från ett land utanför EES. Till EES-länderna hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. Kontrollera om landet är ett EES-land.

Om du anländer till Finland från ett EU- eller EES-land, får du för eget bruk föra in läkemedel i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning.

Från länder utanför EU eller EES får du för eget bruk föra in läkemedel i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Om du för in receptläkemedel till Finland ska du ha receptet med dig.

Från länder utanför EES kan du inte föra in homeopatiska preparat som inte registrerats i Finland. Läs mer om växtbaserade läkemedel och homeopatiska preparat på Fimeas webbplats.

Läkemedel som klassificeras som narkotika utgör undantag och omfattas av striktare begränsningar. Läs anvisningarna om narkotika på Fimeas webbplats.

Skillnader mellan olika länder

Beakta att varje land fastställer själv vilka preparat som anses vara läkemedel där. Fastän något läkemedel är fritt tillgängligt i resmålet, kan läkemedlet kräva recept i Finland eller vara klassificerat som narkotiskt ämne.

Kontrollera alltid på förhand om läkemedlet är tillåtet i Finland och om det kräver recept. Du kan säkerställa saken i Fimeas läkemedelssöktjänst eller genom att kontakta Fimea med en blankett.

Gör så här

  • Ta med dina recept, en patientanvisning utskriven av läkaren eller en sammanställning av recepten.
  • Transportera läkemedlen i sin originalförpackning i ditt handbagage. Om du använder dosett ska du åtminstone ha läkemedelsförpackningen med dig.

Du kan endast föra med dig egna läkemedel som ordinerats till dig.

Kontrollera när du återvänder till Finland att det ordinerade läkemedlet säkert klassificerats som ett läkemedel i Finland och inte t.ex. som narkotika. Be också läkaren om en patientanvisning och ett recept på engelska.

Kontrollera läkemedlet i Fimeas läkemedelssöktjänst eller genom att kontakta Fimea med en blankett