Hoppa till innehåll

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Vi vill att du ska hitta ett för dig lämpligt sätt att sköta dina ärenden med Tullen. Om du inte vill eller har möjlighet att uträtta dina tullärenden via våra e-tjänster, kan du sköta ärendena med oss på alternativa sätt.

I tillgänglighetsutlåtandena för e-tjänster hittar du tjänstespecifika tilläggsanvisningar om de tillgängliga alternativa sätten att sköta tullärenden.