Hoppa till innehåll

Organisation och ledning

Vid Tullen finns fyra avdelningar: utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, bevakningsavdelningen, tullkontorsavdelningen och förvaltningsavdelningen. Övriga enheter vid Tullen är Tullaboratoriet, staben, statens intresse- och rättsbevakning samt den interna revisionen. Tullen leds av generaldirektören.

Tullens ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektören som ordförande samt av Tullens avdelningschefer, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.

Sami Rakshit, generaldirektör

Jarkko Saksa, utrikeshandels- och beskattningsavdelningen

Samy Gardemeister, bevakningsavdelningen

Maritta Haapasalmi, tullkontorsavdelningen (frånvarande, ställföreträdare Pekka Äijälä)

Stefan Aniszewsk, förvaltningsavdelningen

Pekka Pylkkänen, ekonomidirektör

Mika Parkkonen, kommunikationsdirektör