Hoppa till innehåll

Tillstånd till anstånd med betalning

Med ett tillstånd till anstånd med betalning (DPO) kan varor frigöras för övergång till fri omsättning redan innan avgifter som uppbärs vid import har betalats. För att kunna ansöka om ett tillstånd till anstånd med betalning måste man ha ett giltigt tillstånd till samlad garanti och en eventuell därtill hörande garanti.

När ett företag har ett tillstånd till samlad garanti och ett tillstånd till anstånd med betalning, får företaget cirka fem veckor betalningstid för tullfakturan. Från den samlade garantin vid import reserveras då i samband med förtullningen en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när företaget betalar sin tullskuld.

Läs mer om fakturering av innehavare av DPO-tillstånd.

Sök tillstånd till anstånd med betalning i tjänsten Tillstånd och beslut.