Hoppa till innehåll

Ändring av förtullning

Om du vill ändra uppgifter du angett i en förtullning eller om du häver ett köp, kan du begära en ändring av förtullningen, dvs. en omprövning.

Hur ska du göra om du returnerar varan eller skickar den för reparation eller utbyte?

Vem kan begära omprövning?

Du kan ansöka om ändring, dvs. omprövning av förtullningsbeslutet om du är leveransens mottagare. Du kan begära omprövning även om transportfirman gjort förtullningen åt dig. En annan person eller transportfirma kan också begära omprövning åt dig.

När kan du begära omprövning?

Du kan begära att Tullen omprövar ett förtullningsbeslut i följande situationer: 

 • Du returnerade varan, dvs. du hävde köpet. 
 • Du fick en defekt eller fel vara.
 • Du angav en felaktig uppgift i förtullningen (t.ex. valuta, varans värde eller varukod).
 • Ditt paket har skickats tillbaka till avsändaren.
 • Du begär nedsatt tull för din vara i efterhand.

Ibland måste du begära att säljaren eller transportfirman återbetalar importskatterna du betalat. Tullen kan inte återbetala importskatterna du betalat i följande situationer:

 • Paketet du förtullat har kommit till Finland, men det har försvunnit innan du fått det. I det fallet ska du begära att transportfirman återbetalar importskatterna du betalat. Kontakta transportfirman för noggrannare instruktioner. 
 • Du har betalat momsen till säljaren redan då du köpte varan (till en IOSS-säljare). I det fallet ska du begära att säljaren återbetalar importskatterna du betalat. Skicka förtullningsbeslutet till nätbutiken. Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så förvaras förtullningsbeslutet i 90 dagar i tjänsten under ”Mina förtullningar”.

Tidsfrister

Tidsfristen varierar beroende på orsaken till din begäran om omprövning av förtullningsbeslutet.

Om du har returnerat en vara du beställt från en nätbutik ska ansökan om omprövning lämnas in inom 90 dagar efter godtagandet av tulldeklarationen. Dessutom ska varan vara returnerad när du gör ansökan.

Om du har returnerat en defekt eller en avtalsstridig vara ska ansökan om omprövning lämnas in inom ett år efter dagen för underrättelsen om tullskulden. Dessutom ska varan vara returnerad när du gör ansökan.

Om för mycket tull betalats av annan orsak (t.ex. tullvärdet har varit för högt eller tullmyndigheten har begått ett fel), måste ansökan om omprövning lämnas in inom tre år efter dagen för underrättelsen om tullskulden.

Hur görs en ansökan?

Du kan ansöka om omprövning av förtullningsbeslutet på följande sätt:

I vissa fall kan du begära ogiltigförklaring av en förtullning i stället för att ansöka om ändring, dvs. korrigering, av den.

I Importförtullningstjänsten för privatpersoner, om högst 90 dagar har gått sedan förtullningen

När du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner hittar du förtullningsbeslutet, beslutet om frigörande och tullfakturan samt deras förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, i Importförtullningstjänsten för privatpersoner i 90 dagar. Ett kvitto över förtullningen du betalat får du av din bank.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj ”Mina förtullningar”. Om du använder en mobilapparat hittar du rubriken genom att öppna menyn uppe till höger i tjänsten.
 3. Välj förtullning och dokumenten som hör till den.

I Tullklareringstjänsten, om mer än 90 dagar har gått sedan förtullningen

Om du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och om det har gått över 90 dagar sedan förtullningen, hittar du förtullningsdokumenten i Tullklareringstjänsten. För sökningen behöver du förtullningens MRN-nummer (MRN-numret för förtullningar som gjorts år 2023 börjar med 23FIU000…).

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj fliken ”Sökning av deklarationer”. Välj sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” och som deklareringssätt ”Övriga transaktionskanaler”.
 3. Förtullningsdokumenten finns på sidan ”Sammandrag och sändning”.

I Tullklareringstjänsten, om du gjorde förtullningen där

Dokumenten till förtullningar du gjort i Tullklareringstjänsten hittar du i Tullklareringstjänsten.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Sök fliken ”Färdiga” och där den förtullning du önskar. Om du vet din förtullnings MRN-nummer, kan du söka den via fliken ”Sökning av deklarationer” i Tullklareringstjänsten.
 3. Dokumenten till förtullningen finns på sidan "Sammandrag och sändning".

Av transportfirman, om den gjorde förtullningen åt dig

Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen åt dig, ska du be firman om dokumenten.

Förvara förtullningsdokumenten när du förtullar!

Som privatperson är du skyldig att förvara de dokument som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa dokumenten.

Spara dokumenten åt dig själv genast när förtullningen som du har gjort är färdig. Du kan t.ex. behöva förtullningsbeslutets MRN-nummer senare när du sköter ärenden med Tullen.

Med ogiltigförklaring avses i denna anvisning en situation där man helt vill återkalla en förtullning som redan är färdig och betald. Korrigering innebär däremot att man måste korrigera någon felaktig uppgift i den färdiga förtullningen. Vid korrigering av förtullningen förblir dock den ursprungliga förtullningen i kraft.

Du kan begära ogiltigförklaring av förtullningen t.ex. när:

 • Du häver köpet och skickar hela försändelsens innehåll tillbaka till en säljare utanför EU. Skicka begäran om ogiltigförklaring till Tullen inom 90 dagar från dagen då förtullningen har godkänts.
 • Försändelsen har förtullats två gånger. Du förtullade själv försändelsen två gånger eller bad transportfirman förtulla försändelsen, men förtullade den också själv. Skicka begäran om ogiltigförklaring till Tullen inom 3 år från dagen för underrättelse om tullskulden.
 • Du har angett felaktiga uppgifter vid förtullningen. På grund av de felaktiga uppgifterna har du blivit tvungen att göra en ny, ersättande förtullning, eftersom transportfirman har krävt en förtullning där uppgifterna är korrekta. I den ersättande förtullningen ska produkt- och prisuppgifterna vara de samma som i den ursprungliga förtullningen. Exempelsituationer:
  • Du är i Fastlandsfinland och har förtullat en försändelse som har anlänt från ett land utanför EU. Vid förtullningen har du felaktigt kryssat för rutan ”Jag är på Åland och jag skickar försändelsen från Åland till övriga Finland”.
  • Du är i Fastlandsfinland och har förtullat en försändelse som har anlänt från ett land utanför EU. Vid förtullningen har dock som varornas avsändningsland felaktigt angetts ett EU-land och du har kryssat för rutan ”Försändelsen levereras till Åland”.
  • I dylika fall ska du skicka begäran om ogiltigförklaring till Tullen inom 3 år från dagen för underrättelse om tullskulden.

Så här begär du ogiltigförklaring av en förtullning per e-post eller med blankett

Begär ogiltigförklaring av förtullningen med en fritt formulerad ansökan eller med en blankett (1147). Om du begär ogiltigförklaring med en blankett, se också mer detaljerade ifyllningsanvisningar för blanketten.

Ange i ansökan förtullningsbeslutets MRN-nummer, orsaken till begäran om ogiltigförklaring, kontonummer och dina kontaktuppgifter. Om försändelsen har förtullats två gånger eller om du har blivit tvungen att göra en ersättande förtullning, ska du i ansökan ange MRN-numren för båda förtullningarna.

Bifoga alltid orderbekräftelsen eller fakturan till ansökan. Bifoga till ansökan också alla verifikat, dokument, e-postmeddelanden och eventuella fotografier som ger mera information om ärendet.

Om du har upphävt köpet och returnerat hela försändelsens innehåll tillbaka till säljaren, ska du till ansökan bifoga en utredning om att varan du beställt har skickats tillbaka till ett land utanför EU. Ur returneringsdokumenten måste det framgå vilka varor du skickat tillbaka.

Utredningen kan vara någon av följande:

 • Försändelseuppföljningens uppgifter. Du kan bifoga t.ex. en skärmdump av Postens webbsida eller OmaPosti som visar att varan kommit fram utanför EU.
 • Säljarens meddelande om att försändelsen har tagits emot utanför EU. Observera att enbart ett bevis på att avgiften återbetalats inte räcker till.
 • Adresskort på paketet. Av adressen ska framgå att du har skickat paketet till säljaren utanför EU.

Skicka ansökan med bilagor per säker e-post till kirjaamo(at)tulli.fi. Läs anvisningen om avsändning av säker e-post. Du kan också skicka ansökan per post till adressen: Tullen, Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Du kan också komma med ansökan till registratorskontoret eller till något tullkontor.

Så här begär du ogiltigförklaring av en förtullning i Tullklareringstjänsten

Om du har förtullat försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så kan du begära ogiltigförklaring av förtullningen i Tullklareringstjänsten.

Vi rekommenderar att Tullklareringstjänsten används med andra apparater än mobila enheter. Innan du gör en begäran om ogiltigförklaring ska du ta reda på förtullningens referens, dvs. MRN-nummer.

För närvarande kan man inte begära ogiltigförklaring av en förtullning i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Om du ansöker om en omprövning av en förtullning till Åland eller en förtullning mellan övriga Finland och Åland, skicka ansökan med bilagor till: skattegrans(at)tulli.fi. Läs anvisningen om avsändning av säker e-post. Du kan också skicka ansökan per post till Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn. Du kan också komma med ansökan till registratorskontoret eller till något av Tullens tullkontor.

Hur handläggs ansökan om omprövning?

Ansökningarna handläggs i den ordning de kommer in. Beakta att Tullen inte skickar ett separat meddelande om att ansökan har mottagits eller att handläggningen påbörjats. Handläggningstiden är vanligtvis cirka två månader.

När Tullen har behandlat din ansökan får du alltid ett beslut om det. En eventuell återbetalning av skatterna sker direkt till det konto du angett i din ansökan. Det kan ta några dagar innan återbetalningen når ditt konto.

Vad gör jag om ansökan om omprövning inte godkänns?

Om du inte är nöjd med ett beslut du fått på din ansökan om omprövning kan du överklaga genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Läs förvaltningsdomstolens anvisningar om hur du överklagar.

Skattebesvär hos en förvaltningsdomstol kostar 270 euro.