Hoppa till innehåll

Returer, reparationer, utbyten och service

Returer

Returnering av en vara, dvs. hävning av ett köp, innebär att varan returneras slutgiltigt till säljaren.

Om du returnerar varan till ett EU-land, behöver du inte vara i kontakt med Tullen. 

Om du returnerar varan till ett land utanför EU eller till ett land i EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, kan importskatterna som du betalat för varan återbetalas till dig. I detta fall ska du inge en exportdeklaration och söka ändring (omprövning) av förtullningsbeslutet på följande sätt:

För en tulldeklaration för export behöver du

 • en orderbekräftelse, faktura eller ett kvitto som visar varans värde
 • en fritt formulerad redogörelse för att du returnerar varan
 • varans varukod med åtta siffrors noggrannhet.

Beakta att transportfirman utöver tulldeklarationen för export kan behöva transportfirmans egna deklarationer. Kontakta transportfirman om saken.

Återbetalningen av importskatt beror på till vem du har betalat importskatterna.

Nätbutiken har ett IOSS-nummer och du betalade finsk moms till butiken i samband med köpet

 1. Returnera varan till nätbutiken utanför EU och spara verifikatet på returneringen. Du får verifikatet från t.ex. transportfirmans försändelseuppföljning.
 2. Ansök efter returneringen av varan om omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen. Om du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner finns förtullningsbeslutet att få i tjänsten under Mina förtullningar i 90 dagar. Om transportfirman har förtullat försändelsen åt dig, be att få förtullningsbeslutet från firman.
 3. När du fått beslutet om omprövning från Tullen, begär att nätbutiken återbetalar momsen till dig. Kom ihåg tidsfristerna, dvs. returnera varorna och ansök om omrpövning av förtullningsbeslutet inom 90 dagar från förtullningen. Läs hur du ansöker om omprövning.

Nätbutiken har inget IOSS-nummer och du betalade finsk moms i samband med förtullningen

 1. Returnera varorna till nätbutiken utanför EU och spara verifikatet på returneringen. Du får verifikatet från t.ex. transportfirmans försändelseuppföljning.
 2. Ansök efter returneringen av varan om återbetalning av den moms du betalat, dvs. begär omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen. Kom ihåg tidsfristerna, dvs. returnera varorna och ansök om omprövning av förtullningsbeslutet inom 90 dagar från förtullningen. Läs hur du ansöker om omprövning.

Din nätbutik har ett IOSS-nummer och du betalade finsk moms till butiken i samband med köpet och till finska tullen i samband med förtullningen

 1. Returnera varorna till nätbutiken utanför EU och spara verifikatet på returneringen. Du får verifikatet från t.ex. transportfirmans försändelseuppföljning.
 2. Ansök efter returneringen av varan om återbetalning av den moms du betalat till finska tullen, dvs. begär omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen.
 3. Begär efter returneringen av varan att nätbutiken betalar tillbaka den moms du betalat till nätbutiken. Nätbutiken behöver för återbetalningen av momsen inget beslut om omprövning från Tullen. Du måste dock skicka förtullningsbeslutet till nätbutiken när du ansöker om återbetalning av momsen. Kom ihåg tidsfristerna, dvs. returnera varorna och ansök om omprövning av förtullningsbeslutet inom 90 dagar från förtullningen. Läs hur du ansöker om omprövning.

Ibland kan det hända att du får en defekt vara som du inte behöver skicka tillbaka till säljaren. Notera att om säljaren skickar dig en ny vara eller en del till varan gratis så ska den nya varan eller delen förtullas.

Om du förtullar den nya varan eller delen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, ska du på tjänstens startsida välja att du vill förtulla ”en vara jag köpt”. Ange som den nya varans eller delens värde dess normala pris.

Därefter kan du ansöka om ändring, dvs. omprövning, av förtullningsbeslutet för att få tillbaka de importskatter du betalat för den defekta varan. För ansökan om ändring behöver du både den ursprungliga förtullningens MRN-nummer och MRN-numret för förtullningen av den nya varan.

Notera att du inte kan ansöka om korrigering av förtullningsbeslutet, om du fick den ursprungliga varan från EU-området, men den nya varan eller delen kommer från ett område utanför EU. Den nya varan eller delen ska förtullas och som dess värde anges varans eller delens normala pris.

Notera också att du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner ska välja ”en vara som bytts ut gratis på garanti” endast om du har skickat den defekta varan tillbaka till säljaren.

Reparationer, utbyten och service

Det kan ibland hända att du måste skicka en vara för reparation, utbyte eller service utanför EU. När du får varan tillbaka, måste du förtulla den. Beloppet av importskatterna beror på om reparationen, utbytet eller servicen skett avgiftsfritt eller avgiftsbelagt.

1. Du skickar en vara för reparation, utbyte eller service  

Om du skickar en vara till EU-området för reparation, utbyte eller service, behöver du inte kontakta Tullen.

Om du skickar en vara till ett område utanför EU eller till EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, måste du göra en exportdeklaration för varan i Tullens exportdeklarationstjänst innan du skickar varan. Skriv ut exportdeklarationen du fyllt i och fäst den på paketet så att streckkoden syns. Du kan också befullmäktiga en annan person att göra exportdeklarationen åt dig.

För en tulldeklaration för export behöver du

 • en orderbekräftelse, faktura eller ett kvitto som visar varans värde
 • en fritt formulerad utredning om att du skickar varan för reparation, utbyte eller service 
 • varans varukod med åtta siffrors noggrannhet. 

Beakta att transportfirman utöver tulldeklarationen för export kan behöva transportfirmans egna deklarationer. Kontakta transportfirman om saken.

2. Du får varan tillbaka efter reparation, utbyte eller service

När du får varan tillbaka från EU-området efter reparation, utbyte eller service, behöver du inte kontakta Tullen.

När du får varan tillbaka efter reparation, utbyte eller service från ett område utanför EU eller från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, måste du förtulla varan.

Gratis garantireparation eller garantibyte

Om din vara har reparerats eller bytts ut gratis på garanti, behöver du inte betala några importskatter, om du gjorde en exportdeklaration till Tullen innan du skickade varan för reparationen eller utbytet.

För förtullningen behöver du

 • ankomstavin för din försändelse
 • en utredning om den avgiftsfria garantireparationen eller det avgiftsfria garantibytet, t.ex. din diskussion med säljaren av varan om vad som varit fel på varan.
 • exportdeklarationen eller någon annan utredning om avsändning av varan för garantireparationen eller -bytet, t.ex. försändelsekod för ditt paket.

Reparation, utbyte eller service mot betalning

Om reparationen, utbytet eller servicen skett mot betalning, behöver du vanligtvis betala importskatt bara för reparations- och sändningskostnaderna och för de delar som eventuellt lagts till.

För förtullningen behöver du

 • ankomstavin för din försändelse
 • fakturan över reparationen, utbytet och servicen och över eventuella delar som lagts till 
 • exportdeklarationen eller någon annan utredning om avsändning av varan för reparationen, utbytet eller servicen.

Du skickar inte den defekta varan för reparation eller utbyte

Ibland kan det hända att du får en defekt vara som inte behöver returneras. Sådana situationer är exempelvis:

 • Säljaren skickar dig en ny vara gratis.
 • Säljaren skickar dig en ny del till varan gratis.
 • Säljaren skickar ingen ny vara utan krediterar dig för varans pris.
 • Säljaren skickar ingen ny vara och krediterar inte heller dig för varans pris.

I dessa fall kan du ansöka om ändring (omprövning) av förtullningsbeslutet för att få tillbaka de importskatter du betalat för den defekta varan.

Om säljaren skickar dig en ny vara eller en del till varan gratis, förtulla den. Om du förtullar varan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner välj på tjänstens startsida att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange som varans eller delens värde dess normala pris. Därefter kan du ansöka om ändring (omprövning) av det ursprungliga förtullningsbeslutet.

Notera att du inte kan ansöka om ändring av förtullningsbeslutet, om varan kom från EU-området, men en del som saknades i den eller en ny ersättande del för en defekt del kommer från ett område utanför EU. Förtulla den nya delen. Ange som värde den nya delens pris.