Hoppa till innehåll

Så här ansöker du om att bli meddelandekund

Om du vill sköta tulldeklareringen med meddelanden, ska ditt företag registrera sig som meddelandekund. Registrering krävs av

 • företag som sköter meddelandedeklareringen själv
 • företag som erbjuder meddelandedeklareringstjänster till andra företag.

Programvaruhus kan ansöka om registrering, om de vill testa förtullningsprogram.
Kontrollera hur du registrerar dig samt förbereder dig på att inleda meddelandedeklareringen.

Gör så här

Bestäm vilken roll ditt företag ska ha vid meddelandedeklareringen. Detta ska anges i ansökan om registrering.

 • Ditt företag agerar som en meddelandedeklarant som själv genererar och förmedlar deklarationsmeddelanden enligt Tullens specifikationer till Tullen.
  • Du måste skaffa ett förtullningsprogram, t.ex. från något av följande företag som erbjuder dem. När du ansöker om registrering som meddelandekund behöver du känna till vilket förtullningsprogram som används.
 • Ditt företag agerar som en meddelandedeklarant som anlitar en tjänsteleverantör för generering och förmedling av deklarationsmeddelanden.
  • Ingå ett avtal med tjänsteleverantören. När du ansöker om registrering som meddelandekund behöver du känna till tjänsteleverantörens EORI-nummer.
 • Ditt företag agerar som en tjänsteleverantör som genererar och förmedlar deklarationer vid meddelandedeklarering på ett annat företags vägnar.
 • Om ditt företag är ett programvaruhus som endast registrerar sig för testning av programvara, ska du i ansökan välja rollen Programvaruhus.

Ett företag kan också verka i flera olika roller samtidigt. I sådana situationer ska du först kontakta Tullens företagsrådgivning för att försäkra dig om hur det lönar sig att ange uppgifterna i ansökan. Det är tekniskt möjligt för ett företag att agera som en meddelandedeklarant, skicka en del av meddelandena själv, inge en del av deklarationerna via en eller flera tjänsteleverantörer och samtidigt själv fungera som en tjänsteleverantör för ett annat företag.

Som stöd för beslut:

 • Bekanta dig med följande guider för meddelandedeklarering: ”Inledning till Tullens meddelandedeklarering” och ”Direkt meddelandedeklarering med Tullen: Teknisk guide”. Du hittar länkar till dem längst ner på sidan.
 • Vid behov kan du be om hjälp av Tullens företagsrådgivning.

1. Om du vill inge tulldeklarationer till Tullklareringssystemet

Gör en ansökan om registrering i tjänsten Tillstånd och beslut. Ange följande uppgifter i ansökan:

 • Ditt företags EORI-nummer.
 • Ditt företags kontaktperson som Tullen kan kontakta i ärenden som gäller meddelandetrafik och därtill hörande testning.
 • Ditt företags roll vid meddelandedeklarering (se punkt 1).
 • Deklarationer för vilka tillstånd till meddelandedeklarering söks
 • Tilläggsuppgifter, om ditt företag skickar meddelandena antingen som deklarant eller tjänsteleverantör:
  • Namnet på företaget som producerar förtullningsprogrammet.
  • Uppgift om huruvida meddelandenotifikationstjänsten tas i bruk. Tullen rekommenderar att meddelandenotifikationstjänsten tas i bruk, eftersom den snabbar upp handläggningen av deklarationerna. Ta reda på till vilken URL-adress företagets meddelandenotifikationer skickas i test- och produktionsmiljön.
 • Tilläggsuppgifter, om ditt företag implementerar förtullningsprogrammet själv:
  • Uppgift om huruvida man testar sändningen av bilagor via meddelandedeklarering.

Företaget som skickar meddelandena ska ansöka om ett servercertifikat för meddelandedeklarering som utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De tekniska kraven för certifikatet beskrivs i den tekniska guiden för meddelandedeklarering.

2. Om du vill inge deklarationer med meddelanden till AREX, ELEX eller statistiksystemet

Fyll i tullblankett 934 och skicka den per e-post till adressen lupakeskus@tulli.fi:

Tullens företagsrådgivning går tillsammans med kontaktpersonen för ditt företag igenom de åtgärder som meddelandetrafiken kräver och säkerställer företagets kompetens angående tullförfaranden för att garantera att tullärendena kan skötas smidigt.

Innan meddelandedeklareringen inleds testar man att dataförbindelserna och programvaran fungerar. Tullens testare meddelar tidsperioden för testningen till kontaktpersonen för ditt företag. Se till att ha tillräckliga resurser för testningen. Läs mer om testningspraxis: Testanvisningar.

Innan meddelandedeklareringen inleds kan du prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar vid meddelandedeklarering. Då får du ett e-postmeddelande om det förekommer störningar i meddelandetrafiken.

Vid problem i meddelandetrafiken kan du kontakta Tullens kundstöd för meddelandetrafik.

I vissa situationer kan du bli tvungen att göra en ändringsansökan eller att ansöka om ny registrering.

Exempel på ändringar är:

 • Företagets företags- och organisationsnummer ändras.
 • Du byter tjänsteleverantör vid meddelandedeklarering eller du vill avsluta kundrelationen för meddelandedeklarering.
 • Förtullningsprogrammet som du använder ändras eller betydande ändringar görs i det. Detta kan förutsätta ny testning med Tullen.
 • Ditt företag har behov att utvidga användningen av meddelandedeklarering till deklarationer som inte ännu testats.
 • Andra ändringar sker i uppgifterna som angetts i ansökan om registrering för meddelandedeklarering.

Om ändringen gäller Tullklareringssystemet, ska du ansöka om ändring i tjänsten Tillstånd och beslut.

Om ändringen gäller något annat system än Tullklareringssystemet, ska du ansöka om ändring med blankett:

Du kan vända dig till Företagsrådgivningen för att få råd om i vilka situationer du ska informera Tullen om ändringen eller lämna in en ändringsansökan.