Hoppa till innehåll

Karriärhistorier

Vid Tullen arbetar cirka 2 000 personer med mångsidiga uppgifter runtom i Finland. Uppgifterna varierar från grunduppgifter till krävande expert- och chefsuppgifter. Vi arbetar t.ex. inom tullklarering, skatteuppbörd, tullbevakning, brottsbekämpning och företagsgranskning. Hos oss hittar du bland annat sakkunniga inom statistik, informationsförvaltning, kundservice, kommunikation och förvaltning samt kemister och laboranter.

Bidra till ett säkert samhälle

Näthandeln ökar, det behövs flera digitala tjänster och bevakningen av EU:s inre gränser effektiveras. Vid Tullen kan du utveckla informationssystem, bygga upp smidigare tjänster och skapa nya lösningar.

Bekanta dig med Tullens informationsförvaltning.

I digitaliseringens framkant

ICT-arbetet vid Tullen tar dig till handelns, företagens och näringslivets centrum. Du gör ett betydelsefullt arbete, som anknyter till säkerhet och övervakning, och du är med och utvecklar ännu snabbare och smidigare digitala tjänster.

Bekanta dig med Katis arbete som testchef.

Djup expertis

Vid Tullen arbetar sakkunniga inom ekonomi, teknik, kommunikation, förvaltning och många specialområden. Vi utvecklar våra system, granskar företag, övervakar utrikeshandeln, uppbär varuskatter och bekämpar brottslighet.

Bekanta dig med Askos arbete som jurist.

Övervakning av den ökande trafiken

Vi övervakar varor och människor vid vårt lands gränser, i hamnar och på flygplatser. Dygnet runt – obemärkt, men noggrant. Vi utbildar våra anställda för alla arbetsuppgifter, och vi ser till att deras kompetens utvecklas kontinuerligt.

Bekanta dig med Jukkas arbete som hundförare.

Serviceattityd nyckeln till smidigare tullärenden

Tullens kundrådgivare får svara på frågor och reda ut saker av mycket varierande slag. Kundrådgivaren hjälper personer och företag i frågor som gäller import och export av varor. Tullrådgivning är ett krävande kundservicearbete där stresstålighet är ett måste.

Bekanta dig med Niinas arbete som kundrådgivare.

Tullklareringsuppgift kräver noggrannhet

Arbetet är ett kontorsarbete som kräver noggrannhet och koncentration men arbetsdagarna är varierande. Förtullningshandläggaren ska framför allt kunna tillägna sig nya kunskaper och utnyttja sina starka sidor. Språkkunskaper är viktiga eftersom Tullen betjänar sina kunder på finska, svenska och engelska.

Bekanta dig med Terhis arbete som förtullningshandläggare.

Forskningsarbete för finländarnas säkerhet

Våra toppexperter vid Tullaboratoriet gör riskbedömningar, stickprov och kvalitetsundersökningar. Vi undersöker livsmedel, konsumtionsvaror, bränslen, narkotika och läkemedelssubstanser, och vi fungerar också som nationellt referenslaboratorium.

Bekanta dig med Katjas arbete som laboratorieanalytiker.

Praktik ger goda erfarenheter för framtiden

Tullen har praktikplatser för studerande inom olika branscher. Tullens kommunikationsenhet är unik eftersom den ansvarar för att göra Tullens image mångsidigare, för rykteshanteringen och för intressentgruppskommunikationen. Därtill ingår historiekommunikation och driften av Tullmuseet i enhetens arbetsuppgifter. Kommunikationspraktikantens arbetsbeskrivning formas efter den egna kompetensen och intresseområdena.

Bekanta dig med en högskolepraktikants erfarenhet av att arbeta vid Tullens kommunikationsenhet.