Hoppa till innehåll

Tulldeklaration (SAD)

Internet-versionen av SAD-blanketten (administrativa enhetsdokumentet) är avsedd för ifyllande och laserutskrivning av tulldeklarationer för import och transitering.

Blanketter för transitering bör skrivas ut som tvåsidiga, för import räcker det med utskrifter utan baksida. Utskriftspapperet skall alltid vara självkopierande. SAD-blanketten (tulldeklarationsblanketten) finns också att få som en pappersblankett som kan köpas i PunaMustas nätbutik.