Hoppa till innehåll

Exportrestriktioner

Export av vissa varor har begränsats eller helt förbjudits antingen genom EU-bestämmelser eller nationella bestämmelser. I Finland är Tullen den myndighet som övervakar exportrestriktioner.

Tullen bevakar att följande exportrestriktioner iakttas:

 • produkter med dubbla användningsområden
 • ämnen som bryter ner ozonskiktet
 • utrotningshotade arter som omfattas av CITES-konventionen och produkter tillverkade av dem
 • arter som avses i den nationella naturvårdslagen
 • internationella avfallstransporter
 • farliga kemikalier
 • narkotika
 • prekursorer till narkotika
 • skjutvapen, vapendelar och patroner
 • försvarsmateriel
 • kulturföremål
 • radioaktiva ämnen
 • internationella sanktioner.

Mera information i Tullens restriktionshandbok

I Tullens restriktionshandbok finns mera information om gällande exportrestriktioner. Restriktionshandboken omfattar alla restriktioner gällande import, export och transit som övervakas av Tullen. Restriktionshandboken består av självständiga delar enligt de varor som omfattas av restriktioner. I varje del beskrivs de restriktioner som varan ifråga omfattas av vid olika tullförfaranden.

I varukodstjänsten Fintaric kan du kontrollera både EU:s exportrestriktioner och nationella exportrestriktioner varukodsvis.

Ansök om exporttillstånd hos den myndighet som förvaltar restriktionen

Restriktioner förvaltas och exporttillstånd beviljas av andra myndigheter, såsom Polisstyrelsen (vapen och ammunition), utrikesministeriet (produkter med dubbel användning) och Museiverket (kulturföremål).

Om en exportvara omfattas av en exportrestriktion ska exportören ansöka om exporttillstånd hos den myndighet som förvaltar restriktionen. Tillståndets nummer ska ange i exportdeklarationen. Därtill ska tillståndet visas upp i samband med hänförande av varorna till förfarandet, om tillståndsmyndigheten så föreskriver eller om Tullen så kräver. Vid behov förses tillståndet i enlighet med tillståndsvillkoren t.ex. med anteckningar om de mängder som exporteras. Tullen gör inte anteckningar i exporttillstånden i efterhand, när varorna inte längre kan kontrolleras.

Angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen

Exportrestriktionerna anges i exportdeklarationen genom koder. Koderna kan vara

 • negationskoder (exportvarorna i fråga omfattas inte av en restriktion fastän de klassificeras enligt en varukod som omfattas av restriktionen)
 • åtgärdskoder (varan omfattas av en exportrestriktion) eller
 • tillståndskoder (angivande av exporttillstånd).

Koderna för exportrestriktioner kan kontrolleras varukodsvis i varukodstjänsten Fintaric.

Om en och samma varukod omfattar både tillståndspliktiga varor och varor utan tillstånd så ska de deklareras som separata varuposter.

I fråga om EU-restriktioner anger meddelandedeklaranter FIXAN som kod för särskild upplysning i uppgifterna om varuposten samt därefter som tilläggsuppgift exportrestriktionens tillståndskod (dokumentkod) eller negationskoden.

Både för EU-restriktioner och nationella restriktioner anger man som varupostens bilagda handlingar (handling, nummer, datum) exporttillståndets dokumentkod samt tillståndets nummer och datum.

Om varukoden har ett Taric-tilläggsnummer, anges det efter det 8-siffriga Taric-numret, dvs. varukoden (Taric-tilläggsnummer).

Exempel för meddelandedeklaranter:

 • Produkter med dubbla användningsområden, export med individuellt tillstånd:
  • Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift X060
  • Varupostens bilagda handlingar: X060, tillståndsnummer och -datum
 • Produkter med dubbla användningsområden, export med unionens generella exporttillstånd (EU001-EU008):
  • Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift X061-X068
  • Varupostens bilagda handlingar: X061-X068 (=tillståndets nummer), tillståndets datum (=exportdag)
 • Finländska kulturföremål:
  • Särskilda upplysningar om varuposten: kod FIXAN, tilläggsuppgift 5003
  • Varupostens bilagda handlingar: 5003, tillståndsnummer och –datum

Webbdeklaranter kan på sidan ”Uppgifter om varupost” klicka på knappen ”Sök fram varukodens tilläggsuppgifter” för att se vilka eventuella restriktioner och åtgärder som gäller för varukoden. Webbdeklaranten väljer de åtgärder som ska tillämpas direkt från de alternativ som visas på sidan; deklaranten behöver alltså inte separat fylla i restriktionskoderna i deklarationen.

Om man för varorna måste uppvisa ett exporttillstånd (eller ett annat dokument) för Tullen, ska både meddelandedeklaranter och webbdeklaranter ange tillståndet  som bifogad handling på varupostnivå. Som handlingens kod anges dokumentkoden för restriktionen. Därtill ska också tillståndets nummer och datum anges.

Exportförbud och internationella sanktioner

FN och EU har beslutat om vissa regionala exportförbud och sanktioner som tills vidare gäller från fall till fall. Det ankommer på utrikesministeriet att bringa i kraft, verkställa och rapportera om dessa beslut.