Hoppa till innehåll

Sakkunnigarbete där man går framåt

Juris magister Asko Sinervo arbetar i Tullens skatteuppbördsenhet med indrivningsuppgifter. I praktiken uppbär enheten skatter som lämnats obetalda i samband med import. Bland kunderna finns både privatpersoner och företag.

Först skötte Sinervo uppgifter gällande indrivning och insolvens samt övervakning av ärenden gällande skattefordringar och andra juridiska uppgifter. Sedan jobbade han i Tullens enhet för e-tjänster, där man arbetade bl.a. med tolkning och tillämpning av lagstiftningen om elektroniska tjänster samt med dataskydd. Nyligen kom Sinervo tillbaka till indrivningsuppgifter, nu till chefsposition.

Innan Sinervo började vid Tullen arbetade han vid en privat indrivningsbyrå. Han har lagt märke till att det finns skillnader i både arbetssätt och ansvar mellan den privata och den offentliga sektorn. Vid Tullen regleras arbetet av lagstiftningen, på den privata sektorn är det lite friare.
I juristarbetet är det en fördel att ha ett öppet sinne. Dagarna är varierande, eftersom man får nya och överraskande uppgifter, och prioriteterna i arbetet kan ändras snabbt. Man ska anpassa sina arbetssätt efter situationen. Det behövs flexibilitet och samarbetsförmåga. Det kommer också frågor som man behöver diskutera i en större grupp.

– Vid Tullen uppskattar jag verkligen de goda arbetskamraterna som finns överallt inom organisationen. Det finns alltid någon som kan hjälpa till och någon som man kan prata med. Som en relativt ny tullanställd har jag tagits emot bra i gruppen, säger Sinervo.

Uppmuntrande arbetsgemenskap

Sinervo har deltagit i Tullens interna kurser, t.ex. i grundutbildningen i tullbranschen för personer som arbetar i expertuppgifter. På kursen har man t.ex. gått igenom vad som händer när varor anländer till EU:s gräns eller när varor förs ut ur EU. Han har lärt sig hurdana metoder man använder samt hur man övervakar och beskattar produkter.

– Tullens utbildning gör ett riktigt högklassigt utbildningsarbete. Det finns kurser alltifrån tullklarering till grunderna i blockkedjetekniken, säger Sinervo.

Tullen erbjuder också många möjligheter till sina anställda. Även om man söker sig till en viss uppgift vid Tullen, betyder det inte att man kommer att sköta samma uppgift fram till sin pensionering.

– Jag har redan fått vara med om mycket. Här behöver den anställda inte bli kvar i samma roll, utan här märker man på riktigt om någon vill ha nya utmaningar. Tullen uppmuntrar sina sakkunniga att utvecklas och erbjuder både nya ansvar och uppgiftsområden.